🆕Workshop „Inovácie v mestskej mobilite“🚗🛴🚴‍♂️🚎

Milí priatelia,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti pozvánku na workshop na tému „Inovácie v mestskej mobilite“, ktorý sa bude konať dňa 6.12.2022 od 10:30 v Brne. Na podujatí budú okrem iného prezentované aj aktivity a činnosť Smart Cities Klubu (napr. študijné pobyty v Holandsku a Rakúsku, projekt Designing the cycling city, ale aj ďalšie).

📌Cieľom workshopu je poskytnúť miestnym samosprávam, ale aj ďalším subjektom, ktoré sú aktívne v oblasti mobility, nástroje a metódy využiteľné pre rozvoj miest a obcí a podporu kvality života ich obyvateľov.

📌Jazykom podujatia bude čeština (príp. slovenčina), zahraničné príspevky budú tlmočené.

📌Účasť je zdarma, odkaz na registračný formulár a pozvánku nájdete tu: https://www.civinet.cz/workshop-inovace-v-mestske-mobilite/

📌Workshop organizuje CIVITAS (skrze CIVITAS ELEVATE), s miestnou podporou spolku CIVINET Česká a Slovenská republika a EIT Urban Mobility Innovation Hub East.

Těšíme se na Vaši účast!

civitas