Rozvoj cyklodopravy vyžaduje aj politických lídrov. Foto z cyklojazdy na začiatku Workshopu, ktorý v roku 2018 organizoval Smart Cities klub v Trnave.