Kodaň, Dánsko – Pokiaľ bude infraštruktúra bezpečná pre tých najzraniteľnejších, bude bezpečná pre každého