Ako môže blockchain pomôcť rozvoju Smart Cities

Blockchain je technológia, ktorá sa dostala do povedomia prudkým vzostupom kryptomien (Bitcoin, Ethereum,…). Mnohí si ju aj naďalej s kryptomenami pletú a preto nevidia potenciál, ktorý prináša pre moderné inteligentné mestá. Začnime preto tým, čo blockchain vlastne je. V tomto článku sa budem venovať blockchainu pre korporátne využitie, ktorý má potenciál práve vo verejnom sektore.

Čo je Blockchain?

Zjednodušene  povedané , blockchain je databáza. Je to miesto, kde sa zbierajú a ukladajú dáta, s ktorými sa dá pracovať. Blockchain však má niekoľko špecifických funkcionalít, vďaka ktorým sa stáva dobrým kandidátom pre implementáciu vo verejnom sektore. V prvej časti článku sa budeme venovať vysvetleniu týchto funkcionalít a v druhej časti sa pozrieme ako môžu mestá a štáty profitovať z jeho správneho využitia.

Dohľadateľnosť a nemennosť

Blockchain funguje na princípe blokov (block), ktoré sú spojené v presnom poradí ako reťaz (chain). Informácie, ktoré sa do tejto databázy vložia, budú uložené v bloku, ktorý je nemenný. Každá zmena informácií vytvorí nový záznam v novom bloku.

Čo to všetko znamená?

Blockchain dokáže zaručiť úplnú prehľadnosť a pravdivosť dát, ktoré sú v ňom uložené. Žiadna zmena nemôže byť vykonaná bez nezmazateľného záznamu a takúto zmenu môže vykonať len poverená osoba.

Zdieľaná databáza a povolenia

Blockchain funguje ako jednotná databáza, do ktorej majú prístup všetky strany, ktoré sa dopredu dohodnú na účasti. Strany si dokážu nastaviť takzvané povolenia, takže informácie sú viditeľné (alebo je možné ich meniť) len pre tú stranu, ktorá na to má povolenie. Tento systém môže rásť a naberať ďalších účastníkov podľa potreby a vytvoriť tak jednotnú databázu pre všetky časti verejnej správy, s úplným prehľadom.

Smart Kontrakty

Smart kontrakty fungujú ako bežné zmluvy – dohoda medzi dvoma a viacerými stranami o vykonaní určitej aktivity (prevod peňazí, prepis nehnuteľnosti). Sú zapísané v kóde a ich vykonanie je teda automatické v momente, keď sú všetky podmienky kontraktu splnené.

Tieto kontrakty majú široké možnosti využitia, napríklad pri predaji nehnuteľností a ich zápisoch do evidencie, kde vykonanie bankového prevodu medzi účtami kupujúceho a predávajúceho, môže automaticky vykonať zápis nehnuteľnosti do registra pod novým menom. Proces, ktorý teraz trvá až 2 mesiace môže byť hotový za menej ako minútu.

Samozrejme, blockchain má mnoho ďalších aspektov, avšak tento článok má za úlohu poskytnúť základy tejto technológie a jej využitia a na to je tento rozsah postačujúci.

Ako sa dá blockchain využiť pre koncept Smart Cities?

Zvyšovanie efektivity

Jednou zo základných „stavebných častí“ modernizovania miest sú technológie IoT (Internet of Things, alebo Internet Vecí). Tieto systémy potrebujú databázu, do ktorej sa ukladajú a analyzujú údaje, na základe ktorých sa vykonáva nejaká činnosť. Napríklad „smart“ smetný kôš vygeneruje informáciu, keď je plný. Táto informácia sa ďalej dostáva k osobám zodpovedným za jeho vyprázdnenie. Keď je kôš prázdny, vzniká ďalšia informácia o jeho stave, atď.

Problém nastáva, ak v danom meste pracuje niekoľko podobných systémov a niektorí účastníci potrebujú prístup do všetkých. Blockchain tu ponúka možnosť mať všetky informácie v jednej databáze, v ktorej jednotliví účastníci majú pridelené povolenia vidieť a meniť informácie ktoré sa ich týkajú.

Motivácia občanov ku smart voľbám

Blockchain ponúka možnosť pozitívne motivovať občanov, aby robili také rozhodnutia, ktoré sú v záujme štátu. Toto najlepšie opisuje nasledovný príklad:

Povedzme, že mestská hromadná doprava vo vašom meste funguje na princípe blockchainu. V telefóne máte inteligentnú peňaženku, pomocou ktorej platíte keď využívate mestskú hromadnú dopravu. Pokiaľ sa rozhodnete, že na svoju cestu do práce využijete MHD namiesto svojho auta, vedenie mesta uvidí túto akciu a na základe smart kontraktu (pozri vyššie) vám môže automaticky udeliť odmenu. Tá môže byť napríklad vo forme zľavy z účtu za elektrickú energiu v daný mesiac, alebo cestovného zdarma počas víkendu, alebo akákoľvek iná motivácia.

Možnosti pozitívnej motivácie majú obrovské možnosti nie len zlepšiť kvalitu života, ale aj veľa ušetriť.

Efektívna energetika

Na blockchain technológiách vznikajú spoločnosti, ktorých cieľom je zefektívniť výrobu a obchod s elektrickou energiou. Tento systém funguje tak, že obyvatelia so solárnymi panelmi by mohli automaticky predávať nezužitkovanú elektrickú energiu ostatným ľudom v komunite. Táto metóda nielen umožní viac ľudom prejsť z väčšej časti na obnoviteľné zdroje, ale zároveň ich k tomu bude aj motivovať.

Aj na Slovensku sa už nachádzajú firmy, ktoré sa zaoberajú práve energeticky efektívnymi stavbami a využitím blockchain technológie pre distribúciu obnoviteľnej elektrickej energie.

E-Estonia

Estónsko patrí k najprogresívnejším krajinám sveta čo sa týka osvojovania a implementácie blockchain technológie. V dnešnej dobe sa blockchain v Estónsku využíva na:

  • Spravovanie údajov o zdraví občanov. Vďaka blockchainu, občania vidia, kto si prezeral a upravoval ich údaje, aj to, kedy presne sa s ich údajmi manipulovalo.
  • Blockchain pomáha kontrolovať zmeny údajov v systémoch e-Land a e-Court a e-Business. Žiadne zmeny nie sú vykonané bez záznamu o nich, čím sa efektívne predchádza podvodom a zvyšuje sa transparentnosť.
  • Blockchain pomáha zaistiť, že smart zariadenia, ktoré sú v prevádzke sú plne funkčné a nebolo nimi manipulované osobou, ktorá na to nebola autorizovaná

Blockchain nie je databáza, v ktorej by sa fyzicky uchovávali údaje. Namiesto toho, sú tam uložené takzvané hashe. Hash je kryptograficky zašifrovaný kód, vygenerovaný špecificky pre daný dokument, zmenu alebo transakciu v sieti, niečo ako odtlačok prstu. Na základe odtlačku prstu nevieme presne povedať farbu vašich očí, alebo vašu výšku a aj napriek tomu vás vďaka nemu vieme identifikovať. Presne na takom princípe funguje hash.

Estónsko experimentovalo s implementáciou blockchainu od roku 2008 a dostalo sa veľmi ďaleko. To je znak, že táto nová technológia má veľký potenciál. Osvojovanie blockchainu je však na národnom, ale aj nižšom leveli beh na dlhé trate. Prvé kroky a analýzy možného použitia sú však tie najdôležitejšie a mestá na Slovensku by nemali zostať nečinné, pretože tí, ktorí s blockchainom začnú experimentovať skôr, aj skôr objavia jeho prínosy.

 

Autor: Tomáš Žilavý