Beh k nule – Uhlíkovo neutrálne mesto

Globálna kampaň Race to Zero má za cieľ podporiť redukciu skleníkových emisií v tejto dekáde o polovicu a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Do iniciatívy sa už zapojilo 733 miest a regiónov, medzi nimi metropoly ako Los Angeles, New York, Bangkok, Bombaj, Dubaj, Londýn, Brusel, Berlín, Budapešť…
Aj Slovensko sleduje rovnaké ciele a niet pochýb, že ich splnenie sa nezaobíde bez aktívnej účasti samospráv. Do kampane sa zatiaľ nezapojilo žiadne zo 141 slovenských miest a ani jeden región. Kde je príčina a aké sú prekážky, ktoré bránia samosprávam prijať dlhodobé ambiciózne záväzky? Konferencia, ktorá sa konala 17. februára 2022 v Bratislave predstavila ciele a stratégie municipalít z Veľkej Británie. Do kampane sa ich zapojilo niekoľko desiatok a okrem Londýna medzi nimi nechýbajú Birmingham, Liverpool, Bristol, Leeds, Newcastle upon Tyne, Oxford, Edinburgh či Glasgow. Na konferencii odzneli aj príklady slovenských miest, ktoré by mali dobré šance ciele globálnej iniciatívy naplniť.

Smart Cities Klub bol spolu s Úniou miest Slovenska odborným partnerom podujatia, ktoré organizovali SME konferencie spolu s Britským veľvyslanectvom na Slovensku.

Záznam z podujatia: