Inteligentné mesto budujú aj v Leviciach

Inovatívne technológie a moderné služby budú zlepšovať kvalitu života aj v metropole Tekova. Levice sa stali najnovším členom Smart Cities klubu, aby zužitkovali skúsenosti ostatných okresných a krajských miest či regiónov pri svojich smart projektoch.

„Členstvo v Smart Cities Klube nám prinesie okrem iného možnosť poučiť sa z príkladov dobrej praxe z domova i zo zahraničia a prispieť aj našimi skúsenosťami,“ hovorí primátor Levíc Ján Krtík. „Od klubu očakávame aj spoluprácu a pomoc pri príprave našich projektov,“ dodáva.

Levice pracujú na stanovení stratégie pre smart city. Sústrediť sa chcú najmä na zvyšovania kvality života v meste, podporou projektov v oblastiach kultúry, cestovného ruchu, bývania, bezpečnosti a sociálneho prostredia. Záujem majú i o inovatívne nápady v rámci verejnej správy, či zlepšovania podnikateľského prostredia. Vysoko na zozname priorít je i životné prostredie, doprava či ľudské zdroje.

„To všetko sú oblasti, v ktorých Levice v Smart Cities klube nájdu podporu,“ hovorí Miloslav Jurík, predseda združenia inteligentných miest. „Každý nový člen zároveň so sebou prináša jedinečné vlastné skúsenosti. Preto nás veľmi teší, že sa náš klub posilňuje o ďalšie mesto, ktoré sa skutočne snaží o zmenu nielen v oblasti využívania smart technológií, ale celkovo pri zvyšovaní kvality života a ktoré nám pomôže s ďalšími nápadmi a stratégiami,“ dodáva.

Smart Cities klub dnes na Slovensku združuje krajské metropoly ako Trnava, Žilina, Banská Bystrica a Prešov a viacero okresných miest, ktorých rady už rozšírili aj Levice. Plnohodnotným členom je i jeden samosprávny kraj. Klub im ponúka neformálnu platformu na spoluprácu pri tvorbe vízií a stratégií a pomoc pri ich pretavení do praxe. Združenie intenzívne spolupracuje s viacerými odborníkmi a zahraničnými partnermi, napríklad nórskou sieťou Smart Cities Norway Network, ďalšími organizáciami vo Švédsku, Dánsku či Holandsku alebo v krajinách V4.