Klub inteligentných miest sa rozrastá

Záujem o výmenu skúseností pri zlepšovaní kvality života v mestách je čoraz väčší. O poznatky, procesy a tipy z budovania inteligentných miest na Slovensku i v zahraničí sa môžu po novom podeliť už aj Piešťany, Prešov, Dubnica nad Váhom a Banskobystrický samosprávny kraj. Noví členovia Smart Cities Klubu sa hneď aktívne zapojili do aktivít združenia. Klub ponúka slovenským mestám a krajom platformu na vzájomnú spoluprácu i na využívanie expertných znalostí pri príprave stratégií a programov na ceste k inteligentným mestám.

„Tešíme sa na nových členov a ich jedinečné skúsenosti,“ hovorí Miloslav Jurík, predseda združenia inteligentných miest. „Našim cieľom je meniť mestskú politiku, získavať podporu ľudí a zvyšovať kvalitu života ľudí. To sa nám darí najmä vďaka aktívnym členom, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti s ostatnými. To, že posilňujeme naše rady o mestá, ktoré sa skutočne snažia o zmenu nielen v oblasti využívania smart technológií, ale celkovo pri zvyšovaní kvality života, je preto výborná správa nielen pre nás, ale najmä pre ich obyvateľov,“ dodáva.
Piešťany, Prešov i Dubnica budú môcť prvé výhody členstva čerpať už budúci týždeň. V Hlohovci sa zapoja do odborného workshopu Smart City Academy, kde sa bude diskutovať o obstarávaní inovácií.

Verejné obstarávanie je často limitujúcim faktorom, s ktorým mestá pri svojom rozvoji zápasia. Primátorom, prednostom a odborným pracovníkom miest svoje riešenia predstavia experti zo Slovenska, Českej republiky a Holandska. Partnerom workshopu je aj Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý sa snaží zameriavať na moderné, transparentné a ekonomicky efektívne formy verejného obstarávania. Členovia Smart Cities Klubu tak získajú cenné skúsenosti a osvedčené riešenia, ktoré budú môcť využiť pri svojich projektoch a odstrániť tak jednu z najväčších prekážok na ceste k úspešnému konceptu inteligentných miest.

Smart Cities Klub je neformálna platforma, ktorá svojim členom pomáha pri tvorbe vízií a stratégií ako aj s ich pretavením do praxe. V súčasnosti má 13 členov z radov krajských miest ako sú Trnava, Žilina, Banská Bystrica a Prešov a okresných miest od Hlohovca po Michalovce a jedného plnohodnotného člena spomedzi samosprávnych krajov.

Združenie intenzívne spolupracuje s viacerými zahraničnými partnermi, napríklad nórskou sieťou Smart Cities Norway Network, ďalšími organizáciami vo Švédsku, Dánsku či Holandsku alebo v krajinách V4.