Košice chcú zostať príťažlivé. Stavili na inteligentné riešenia

Inovácie, podpora kreativity, ale i systémové zmeny. Košice plánujú v najbližších rokoch investovať veľa energie do zlepšovania kvality života v meste. Pomôcť im v tom má aj členstvo v Smart Cities Klube, od ktorého si metropola východu sľubuje lepší prístup k poznatkom, skúsenostiam a aktivitám ďalších slovenských miest i zahraničných partnerov. Košice sa členom združenia stávajú od januára.

„Košice sú už dnes prirodzeným magnetom regiónu, my však chceme túto pozíciu ešte posilniť. Chceme byť príťažlivé mesto nielen v slovenskom meradle, ale aj v porovnaní s metropolami v širšom okolí, ako sú Debrecín, Miškovec, Ľvov, Užhorod či Rzeszów,“ hovorí námestník košického primátora, Marcel Gibóda. „Vďaka členstvu v Smart Cities Klube na túto náročnú úlohu nebudeme sami. Tešíme sa, že na stretnutiach ľudí s rovnakým nadšením pre inovácie načerpáme dobré nápady a poučíme sa z ich skúseností.“

Košice sa plnohodnotným členom stali až v novom roku, no už v decembri sa stihli zapojiť do aktivít klubu. Na workshope v Dubnici sa už zúčastnili na diskusii, ako efektívne hľadať rezervy vo vlastných zdrojoch.

Druhé najväčšie mesto Slovenska je už dnes vnímané ako centrum IT a na tomto chcú Košice aj ďalej stavať. Hoci má mesto vzhľadom na legislatívu obmedzené možnosti, aj s podporou Smart Cities Klubu chce hľadať riešenia a zapájať sa do medzinárodných spoluprác. Veľký dôraz kladie na podporu kreativity obyvateľov, ktorú radnica považuje za jednu zo základných podmienok zlepšovania kvality života. V meste v spolupráci s univerzitami, krajom a Slovenskou akadémiou vied vyrastá Košice New Industry Cluster, inšpirovaný skúsenosťami z Brna; ako aj novovznikajúci inštitút CXI v rámci projektu Košice 2.0, ktorý sa zase zameriava na hľadanie riešení pre zvyšovania efektivity samosprávy i občianskeho zapojenia.

V dlhodobom horizonte má mesto v pláne transformovať svoju IT infraštruktúru a v zásobníku projektov sú i viaceré aplikácie, ktoré občanom uľahčia život a komunikáciu s mestom. Jednou z nich je napríklad aktuálne spustená aplikácia Zimná údržba na komunitné čistenie chodníkov v meste.

„Veľké mesto ako sú Košice prinesie do Smart Cities Klubu novú perspektívu, nové skúsenosti a nové výzvy. Som preto veľmi rád, že sa naše rady znova rozšírili a už sa teším na prvé projekty, ktoré z tejto spolupráce vzídu,“ hovorí predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.

Košice rozšírili počet krajských miest, ktoré sa už do aktivít klubu zapájajú. Popri Trnave, Žiline, Banskej Bystrici a Prešove je však v združení aktívnych aj viacero okresných miest a plnohodnotným členom je aj Banskobystrický samosprávny kraj.

Smart Cities Klub, ktorý vznikol ako výsledok viac ako 20-ročnej spolupráce so samosprávami na celom Slovensku, im ponúka priestor na výmenu skúseností, nápadov či konkrétnych krokov i pomoc pri tvorbe vízií a ich premene na realitu. Združenie intenzívne spolupracuje s viacerými odborníkmi a zahraničnými partnermi, napríklad nórskou sieťou Smart Cities Norway Network, ďalšími organizáciami vo Švédsku, Dánsku či Holandsku alebo v krajinách V4.