Košice získajú externé finančné zdroje na energetický manažment svojich budov

Metropola východu uspela v druhom kole výzvy „Pilotné mestá“, vyhlásenej pre členov Misie EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest. Vďaka tomu získa mesto externé zdroje vo výške 434 036,25 eur na zlepšenie energetického manažment mestských budov.

Košice sa zapojili do dvojročného programu NetZeroCities Pilot Cities Programme, financovaného z EÚ. Spoločne s mestom Bratislava a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj získajú finančnú a metodickú podporu na projekt Building Power: Reducing Building Emissions and Energy Use in Bratislava and Košice (Energetika budov: Znižovanie emisií a spotreby energie budov v Bratislave a Košiciach). Spolu s ďalšími 26 pilotnými mestami zavedú inovatívne opatrenia na urýchlenie procesov v oblasti klímy a dekarbonizácie.

Košice spolu s Bratislavou a ETP Slovensko zrealizujú širokú škálu aktivít a opatrení, ako sú zlepšenie energetického manažmentu mestských budov, spolupráca s podnikateľským sektorom či práca s obyvateľmi, ktorí môžu čeliť energetickej chudobe. V rámci programu pilotných miest budú Košice testovať nové prístupy k zmene spôsobu života, práce, k zlepšovaniu svojich budov a podobne. Budú pritom stavať na viacerých nástrojoch zmeny vrátane správy, financovania a legislatívy.

Program pilotných miest združuje celkovo 79 metropol, ktoré uspeli v dvoch kolách tejto výzvy. Je to príležitosť na vzájomné zdieľanie poznatkov, skúseností a možnosť využiť riešenia, ktoré fungujú v podobných kontextoch v iných mestách. To v konečnom dôsledku povedie k zrýchlenému prechodu ku klimatickej neutralite v celej Európe.

„Som rád, že niekoľkoročná snaha mesta Košice v rámci aktivít zeleného mesta vyvrcholila účasťou v Misii EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest a dala nám možnosť uchádzať sa a získať externé zdroje pre rozvoj mesta a zelených technológií. Vďaka tomu sme sa mohli uchádzať aj o tieto dodatočné zdroje, ktoré prispejú k rozvoju mesta,“ povedal k úspechu vo výzve námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda.

Zdroj: https://www.kosice.sk/clanok/kosice-ziskaju-externe-financne-zdroje-na-energeticky-manazment-svojich-budov