Medzinárodný projekt má za cieľ zmapovať bezpečnosť cyklistiky v mestách

São Paulo v Brazílii je jedným z miest, ktoré sa podieľajú na projekte mapovania

Medzinárodný program hodnotenia ciest (iRAP), nezisková inštitúcia Fundación Mapfre a Union Cyclist Internationale plánujú spustiť pilotné projekty nového modelu hodnotenia rizík CycleRAP v piatich mestách.

Bezpečnosť cyklistov je stále hlavným záujmom miest na celom svete, ktoré chcú dosiahnuť ekologickejšiu, bezpečnejšiu a rovnocennejšiu mobilitu. CycleRAP, model hodnotenia rizika infraštruktúry, bol navrhnutý tak, aby pomohol mestám lepšie riešiť bezpečnosť ich cestných sietí špeciálne pre cyklistiku a mikro mobilitu.

S cieľom porozumieť infraštruktúrnym rizikám pre cyklistov a používateľov mikro mobility a ukázať najlepšie postupy bude aplikácia tohto modelu teraz testovaná v piatich pilotných mestách (Madrid, Barcelona, ​​Bogota, São Paulo a Fayetteville v Arkansase). Projekt spolupracuje s miestnymi partnermi na identifikácii rizík siete a vytváraní máp, ktoré ukazujú, aká bezpečná je infraštruktúra pre cyklistov a používateľov iných typov vozidiel.

„Cyklisti sú, žiaľ, vystavení vysokým rizikám, čo bráni ľuďom používať ho ako alternatívny dopravný prostriedok“

Cyklistické pruhy v Barcelone.

PTV bude spolupracovať s jedným z pilotných miest na vizualizácii výsledkov modelu CycleRAP a vyhodnotí zlepšenia infraštruktúry. Na základe najnovšej technológie PTV Model2Go sa vytvorí zásobovací model mesta pomocou dát OpenStreetMap pre detailnú konfiguráciu mestskej cyklistickej siete.

„Bicykel predstavuje modernú mobilitu v meste, ktorá je šetrná k klíme. Je to efektívny, ekologicky, cenovo dostupný a zdravý prostriedok k preprave. Ale žiaľ, cyklisti sú vystavení vysokým rizikám, čo ľuďom bráni v tom, aby ho používali ako alternatívny dopravný prostriedok,“ povedala Sofia Salek de Braun, ambasádorka bezpečnosti na cestách v PTV Group.

„Infraštruktúra sa musí zmeniť, pretože sa nám nepodarí zmeniť správanie v oblasti mobility, ak budú ulice naďalej nebezpečné“.

Výsledky projektu, ktoré majú byť predložené v októbri 2023, poskytnú mestám jasné pochopenie toho, aká bezpečná je ich infraštruktúra, a poskytnú kľúčové bezpečnostné odporúčania, ktoré pomôžu znížiť riziká. Cieľom projektu je tiež vytvoriť vedomostnú základňu, ktorá pomôže mestám replikovať prístupy a zlepšiť bezpečnosť ich cyklistickej infraštruktúry.

Zdroj: https://www.smartcitiesworld.net/micromobility/international-project-aims-to-map-cycling-safety-in-cities-8759