Mesto Považská Bystrica bolo úspešné s projektom na podporu rozvoja cyklistickej dopravy

V posledných rokoch sa veľa hovorí o rozvoji cyklistickej dopravy na Slovensku, ktorá by bola efektívnejšou alternatívou k individuálnej motorovej doprave. Súčasťou tejto problematiky je aj budovanie mobiliáru pre cyklistov. Mesto Považská Bystrica preto zareagovalo na výzvu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a bolo úspešné. Vďaka tomu sa v týchto dňoch začína s budovaním cyklistických prístreškov v areáloch troch základných škôl.

S budovaním cyklotrás súvisí aj zabezpečenie dopravnej infraštruktúry pre cyklistov, predovšetkým pre deti a ich rodičov. Preto radnica pripravila projekt, s ktorým sa uchádzala o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ten bol úspešný. – Naším cieľom je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy za účelom bezpečného dochádzania žiakov do základných škôl. Zároveň chceme zabezpečiť kvalitný a kapacitne postačujúci mobiliár pre žiakov, ktorí prichádzajú do škôl na bicykloch, – priblížil Michal Hamar, prednosta Mestského úradu v Považskej Bystrici.

V troch základných školách
Vďaka úspešnému projektu mesto vybuduje cyklistické prístrešky v areáloch troch základných škôl – Základná škola Nemocničná, Základná škola SNP a Základná škola Považská Teplá, ktoré v súčasnosti navštevuje viac ako deväťsto žiakov. – Spolu vznikne päť odstavných zariadení, z toho jedno pribudne v ZŠ SNP a po dve budú mať ZŠ Nemocničná a ZŠ Považská Teplá. Celková kapacita odstavného zariadenia bude päťdesiat bezpečných parkovacích miest pre bicykle. Realizácia začína v týchto dňoch, pričom získaná dotácia je vo výške viac ako 28 tisíc eur, – doplnil M.Hamar.

Projekt nadväzuje na existujúcu cykloinfraštruktúru
Vybudovanie cyklistických prístreškov podľa jeho slov priamo nadväzuje na sieť cykloinfraštruktúry v meste Považská Bystrica. – V posledných rokoch vzniká potreba podpory a rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku s cieľom vytvoriť efektívnejšiu alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Cieľom našej samosprávy je vytvárať dobré podmienky pre život v meste, okrese a celom regióne. Jednou zo snáh je aj podpora využívania alternatívnych prostriedkov dopravy, zníženie podielu používania motorovej dopravy a rozvoj cyklodopravy. V predchádzajúcich rokoch sme na radnici začali riešiť dlhodobú koncepciu budovania cyklotrás prostredníctvom tvorby strategických dokumentov, ktorú chceme postupnými logickými krokmi pretaviť do budovania komplexnej siete cyklotrás na území mesta a mestských častí. Na rozvoji budovania cyklotrás zároveň úzko komunikujeme s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý na našom území vybudoval časť Považskej cyklomagistrály, – doplnil prednosta.

Zdroj: https://www.povazska-bystrica.sk/?id_menu=0&module_action__422965__id_ci=493109#m_422965