Mesto Trnava rozšírilo ponuku elektronických služieb v aplikácii DataMesta

Trnavská samospráva zaviedla do praxe nové službyMiestne dane a poplatky je možné zaplatiť pár klikmi aj cez webovú aplikáciu DataMestaNová funkcia je pokračovaním modernizácie poskytovania služieb mesta v snahe uľahčiť administratívne povinnosti občanom a rozšíriť ponuku elektronických služieb mestského úradu.  

Občania Trnavy, ktorí sú registrovanými používateľmi aplikácie DataMesta, aktuálne môžu uhradiť miestne dane a poplatky jednoducho a rýchlo pár klikmi priamo cez platobnú bránu. Nová funkcionalita umožňujúca online platbu dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad sa nachádza v sekcii Dane a poplatky vo webovej aplikácii datamesta.trnava.sk. Elektronické rozhodnutia o vyrubení daní a poplatkov sú registrovaným používateľom do aplikácie doručené automaticky. Samozrejme, iba v tom prípade, ak je používateľ webovej aplikácie zároveň aj daňovníkom a poplatníkom uvedeným na rozhodnutí. Z dôvodu zákonnej povinnosti zachovania daňového tajomstva a ochrany osobných údajov nie je možné na platbu daní a poplatkov poveriť zastupujúcu osobu.

Úhradu možno vykonať naraz alebo na splátky, a to aj v prípade, že ste už časť platby zaplatili iným spôsobom. Navyše, vďaka DataMesta dostanete aj spätnú väzbu a vidíte, či máte dane a poplatky zaplatené. Úhrada prostredníctvom platobnej brány neprebehne okamžite, preto aj informáciu o nej uvidíte vo webovej aplikácii v priebehu niekoľkých dní. 

Webová aplikácia DataMesta na adrese datamesta.trnava.sk funguje v Trnave od júna 2021. Do praxe bola zavedená v súvislosti s reguláciou statickej dopravy. Po registrácii v nej môžu občania požiadať o vydanie parkovacej karty a spravovať si v nej úhrady a návštevné hodiny v rámci parkovania. Dnes je v ponuke služieb aplikácie už aj možnosť pohodlnej platby daní a poplatkov.  

Zdroj: https://www.trnava.sk/aktualita/13485/mesto-trnava-rozsirilo-ponuku-elektronickych-sluzieb-v-aplikacii-datamesta