Metro v Seoulu má za cieľ znížiť znečistenie v halách o viac ako tretinu