Na veľkosti nezáleží. Smart Cities Klub prijal prvú obec

Smart riešenia nie sú vyhradené len pre mestá. Inovatívne nápady a modernizácia závisia skôr od vôle a ochoty posúvať sa, než od počtu obyvateľov. Presviedča o tom aj obec Pruské, ktorá sa stala najnovším členom združenia inteligentných miest. Členstvo v Smart Cities Klube by pre ňu malo byť odrazovým mostíkom k zlepšeniu kvality života v obci.

„Samozrejme, Pruské má iné potreby a rozsah možností ako Trnava či Trenčín, no niektoré veci musíme riešiť všetci,“ hovorí starosta Viliam Cíbik. „Pre nás vidíme najväčšie možnosti v modernizácii osvetlenia, zaujímajú nás i smart budovy a radi by sme v klube prediskutovali napríklad skúsenosti ostatných členov s kamerovými systémami,“ vysvetľuje, na čo sa dvaapoltisícová obec v Trenčianskom kraji chce zameriavať.

Snaha o zlepšenie kvality života v obci sa však nekončí len pri moderných technológiách. V Pruskom rozmýšľajú v dlhodobom horizonte. Aj preto je v strategickej vízii riešenie celoživotného vzdelávania či komplexné premýšľanie o doprave v obci. „Uvažujeme napríklad nad tým, ako by sa dali využiť kolobežky namiesto toho, aby sa po obci chodilo autom,“ načrtáva V. Cíbik.

Od členstva v Smart Cities Klube si obec z okresu Ilava sľubuje aj lepší prístup k skúsenostiam zo zahraničia. „Inšpiráciu som našiel napríklad v Dánsku, kde namiesto triedenia odpadu v domácnostiach začali využívať inteligentné triediace linky. Verím, že u nás by sa uplatnili aspoň dotrieďovacie,“ uvažuje starosta. Obavy, že by jeho obec bola na skúšanie moderných zmysluplných projektov príliš malá, nemá. „Vôbec to nie je o veľkosti, všetko je o prístupe a ľuďoch,“ hovorí.

Pruské je prvou členskou obcou Smart Cities Klubu, ktorá nemá štatút mesta. „Nepozeráme sa na to, či sa k nám hlási stotisícová metropola alebo obec s dvetisíc obyvateľmi. Smart riešenia existujú pre obce každej veľkosti a v Smart Cities Klube sa len tešíme, že vďaka Pruskému získame aj nový pohľad na to, s čím sa slovenské obce a samosprávy stretávajú a ako riešia svoje potreby. My im môžeme ponúknuť overené a odskúšané postupy, tipy a návody a sprostredkovať im skúsenosti partnerov zo Slovenska i zahraničia,“ hovorí predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.

Klub inteligentných miest vznikol ako neformálna platforma s cieľom sústrediť skúsenosti a odborné zázemie. Združuje krajské mestá ako Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice či Prešov, okresné mestá od Senice až po Michalovce a plnoprávnym členom je Banskobystrický samosprávny kraj. Svojim členom ponúka rady vlastných i zahraničných expertov – klub spolupracuje napríklad s nórskou sieťou Smart Cities Norway Network a ďalšími organizáciami vo Švédsku, Holandsku, Dánsku alebo ostatných krajinách V4. Na Slovensku sa na budovaní vízie inteligentných miest podieľa i Slovenská komora architektov, či Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, s ktorými má klub podpísané memorandum o spolupráci.

Smart Cities Klub klade veľký dôraz na vzdelávanie, na konferenciách a workshopoch oboznamuje svojich členov s najnovšími poznatkami a poskytuje im metodické vedenie.