Online webinár č. 1: Projektovanie cyklistického mesta

Na úvodnom webinári boli slovenským zástupcom samospráv a odborníkom v oblasti udržateľnej dopravy predložené cyklistické výzvy a návrhy z inšpiratívnych riešení zo zahraničia. Holandskí experti predstavili možné riešenia a nápady, ako tieto výzvy riešiť. Témy diskutované na tomto webinári súviseli s obsahom kurzu: participácia občanov, bezpečnosť, návrh cyklistickej infraštruktúry, lineárna infraštruktúra a pod. Na podujatí boľ tiež predstavený e-learningový nástroj pre oblasť rozvoja cyklistickej dopravy v slovenských a českých mestách.

Problematiku bližšie priblížili hostia:
• Miloslav Jurík, Predseda Smart Cities Klubu
• Lior Steinberg, Humankind – Agency for urban change, Holandsko
• Dick van Veen – Senior Designer Streets and Public Space, working as an independent consultant.