Povedali o workshope…

Pre Slovensko v prostredí miest, možno trošku netradičný workshop, so zapojením jeho účastníkov a vzájomnou diskusiou sme mali veľa pozitívnych reakcií. S niektorými z nich sme sa s vami rozhodli podeliť. Sme radi, že sa tento koncept osvedčil a plánujeme s podobne tematicky zameranými workshopmi pokračovať aj v budúcnosti.

Žiar nad Hronom

Ranné rozbicyklovanie na nových cyklotrasách mesta Trnava bolo super. Skúsenosti z Holandska sú pre mňa inšpiratívne, aj keď sa nedajú plošne aplikovať u nás na Slovensku. Veľmi oceňujem, že workshop mal jednu nosnú tému – cyklistickú dopravu a nebol rozbitý na veľa iných tém. Stanovila sa jedna téma a bolo na ňu dostatok času na ňu. Páčilo sa mi aj to, že ako jeden z mála workshopov nemal uspávajúce firemné prezentácie, ktoré by propagovali konkrétne spoločnosti a ich produkty. Takto sme sa venovali len SMART myšlienke samotnej. Výborné bolo zadanie úlohy pre mestá na rozpracovanie a ich následná prezentácia s on line diskusiou. Ukázalo sa, že mestá majú svoje špecifiká, ktoré musia pri cyklistickej doprave riešiť. Prihováram sa za nový workshop s novými témami, najlepšie vždy jednou. Za mesto Žiar nad Hronom úprimne palec hore.
Ing. Juraj Miškovič, prednosta Mestského úradu, Žiar nad Hronom

Hlohovec

Workshop „Slovensko na ceste k Smart Cities – Na Bicykli“ bol pre nás príjemným a poučným stretnutím viacerých miest, ktoré deklarujú záujem byť SMART. Raňajšia jazda na bicykli po nových cyklistických chodníkoch v Trnave i príspevky holandských odborníkov boli veľkou inšpiráciou. Výmena skúseností navzájom a množstvo praktických príkladov pre krátko-, stredno- i dlhodobé plánovanie v jednotlivých mestách potvrdili všetkým zúčastneným overené „Keď sa chce, tak sa dá“.
RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Hlohovec

Brezno

Väčšie množstvo nápadov, riešení, možno aj netradičných, z ktorých je možné vybrať si praktické riešenie pre danú samosprávu.
Mgr. Zuzana Ďurišová, vedúca odboru investičného, Mesto Brezno
Uvítal by som keby sa workshopy organizovali postupne v zainteresovaných mestách, kde by sa workshop zameral aj na riešenie konkrétnych problémov mesta.
Ing.arch. Peter Iľanovský, SOR – odbor investičný, Mesto Brezno

Nové Zámky

Pre naše mesto sme získali inšpirujúce nápady pre SMART riešenia verejných priestorov a rozvoj cyklistickej dopravy, ktoré sa budeme pokúšať aplikovať do praxe a každodenného života občanov mesta. Úlohou mesta je nájsť podporu u obyvateľov, poukázanie na výhody SMART riešení a následne nájsť dostatočné financie na realizáciu z podporných fondov a vlastných zdrojov. Tešíme sa na ďalšie podnetné stretnutia.
Ing. Nikoleta Záležáková, Ing. Petra Višňovská, Referát projektového manažmentu, Nové Zámky

Rotterdam

Nevidel som veľa krajín, v ktorých by si zástupcovia rozličných miest takto spolu sadli, radili si navzájom a dávali si tipy na možné riešenia. Trochu ma zarmútilo, že tri mestá hovorili o nutnosti vybudovať cestný obchvat mesta. V prípade ciest platí, že čím viac ich postavíte tým viac áut pritiahnete a nevyriešite problém mobility ako takej. Teda,aj keď vybudujeme obchvat, nemusí to v konečnom dôsledku znamenať, že tých áut bude vo vašom meste menej. Je dobré ak slovenské mestá v rámci mobility pracujú aj na iných projektoch – vzdelávanie detí, aby sa vedeli bezpečne pohybovať na bicykli po cestách, či všeobecný rozvoj cyklistickej dopravy, to sú pozitívne veci.
Lior Steinberg, Happy Mobility/Humankind

Už len to, že sme sa stretli na tomto workshope ako ľudia, ktorí si uvedomujú že mobilita v meste nie je len o autách, ale aj o bicykloch, peších, je pozitívne. Smart Cities klub je veľmi dobrý nápad a jeho aktivity vnímame pozitívne. Hodnotné na ňom je aj to, že cez klub sa dá osloviť  medzinárodná firma alebo mimovládna organizácia z oblasti mobility a nadviazať s ňou spolupráca. Na workshope sme sa stretli ako ľudia, ktorí sú presvedčení o význame cyklistiky pre mobilitu v mestách, ale je treba presvedčiť aj ostatných v rámci úradu, mesta, regiónu. Tak aby nás bolo viac.
Jorn Wemmenhove, Happy Mobility/Humankind