Slovenské smart mestá nájdu inšpiráciu vo Viedni

Slovenské mestá sa pri hľadaní vízie inteligentného rozvoja budú môcť oprieť o bohaté skúsenosti z rakúskej metropoly. Smart Cities Klub podpísal memorandum o spolupráci s viedenským Aspernom, novou štvrťou hlavného mesta, ktorá sa rozvíja podľa princípov moderného urbanizmu.

„Len pár desiatok kilometrov od slovenských hraníc vyrastá jedinečné mesto, v ktorom je kvalita života jeho obyvateľov na prvom mieste. Ako princípy smart city fungujú v praxi, čo sa osvedčilo, ako kvalitný projekt naozaj dokáže prilákať ľudí i biznisy, tak môžeme sledovať naozaj zblízka. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať úzku spoluprácu, ktorá ešte viac otvorí okno do zákulisia budovania inteligentného mesta aj pre našich členov,“ hovorí Miloslav Jurík, predseda Smart Cities Klubu.

„Situácia, keď sú hlavné mestá dvoch štátov tak blízko vedľa seba, je jedinečná. Existuje veľmi veľa možností, ako môžeme spolupracovať a vymieňať si skúsenosti. To je naším cieľom a preto sme podpísali aj toto memorandum. Chceme byť v užšom kontakte, mať možnosť vymieňať si názory, ale i vyvíjať a pripravovať riešenia, ktoré sú vhodné na rôzne situácie,“ povedal Gerhard Schuster, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Wien 3420 aspern Development AG, ktorá vývoj mestskej časti Aspern Seestadt zastrešuje.

Aspern Seestadt je jedným z najväčších urbanistických projektov v Európe. Nová štvrť, ktorá vo viedenskom Donaustadte vyrastá na brehu umelého jazera, bude po dokončení domovom pre vyše 20-tisíc ľudí. Jej súčasťou sú rozsiahle zelené plochy a parky, mestská štvrť však má ponúkať aj tisíce pracovných miest v pešej dostupnosti. Rýchlo rastúce mesto sa snaží o stratégiu „smart climate city“, keď prihliada na klimatické a environmentálne dopady použitých riešení a konceptov.

Rakúsky partner sa so Smart Cities Klubom dohodol na spolupráci pri vývoji inteligentných mestských štvrtí na Slovensku a na zdieľaní svojich skúseností. Zapojí sa aj do podujatí Letných škôl smart cities, ktoré organizuje slovenské združenie, ako aj do ďalších workshopov a konferencií. Súčasťou spolupráce bude tiež poradenstvo, výmena skúseností, vzdelávanie a zdieľanie najlepších postupov.

Smart Cities Klub na Slovensku združuje krajské metropoly, okresné i ďalšie mestá a jeden samosprávny kraj. Klub im ponúka neformálnu platformu na spoluprácu pri tvorbe vízií a stratégií, ale i praktickú pomoc pri ich premene na skutočnosť. Združenie popri rakúskom Asperne už dlhodobo intenzívne spolupracuje s odborníkmi a inými zahraničnými partnermi, napríklad nórskou sieťou Smart Cities Norway Network, ďalšími organizáciami vo Švédsku, Dánsku či Holandsku alebo v krajinách V4.