Spolupráca s ministerstvom zahraničných vecí mestám ešte viac otvorí dvere do sveta

Skúsenosti zo zahraničia sú slovenským mestám opäť trochu bližšie. Inovatívne riešenia, ktoré vzniknú na Slovensku, sa zároveň dostanú do povedomia i vo svete. Rozšíreniu dvojsmerného toku informácií a výmeny skúseností pri budovaní inteligentných miest i posunutiu zahraničnej spolupráce na úroveň miest a regiónov by malo pomôcť Memorandum o spolupráci, ktoré Smart Cities Klub v utorok 16. februára 2021 podpísal s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Vzniká tak systematická platforma na podporu riešení, ktoré môžu zvýšiť kvalitu života v slovenských regiónoch.

„Cieľom memoranda je dosiahnuť ešte užšiu spoluprácu medzi Smart Cities Klubom a ministerstvom. Oceňujeme podporu i aktivity rezortu diplomacie v tejto téme. Otváranie dverí je pre nás i mestá, združené v Smart Cities Klube, veľmi dôležitou súčasťou našej cesty neustáleho zlepšovania,“ povedal predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa už v minulosti podieľalo na viacerých spoločných projektoch. So združením spolupracovalo napríklad pri organizácii medzinárodných podujatí ako Letná škola Smart Cities, na viacerých ročníkoch medzinárodnej konferencie Slovensko na ceste k smart cities, či na workshopoch Smart City Academy. Ministerstvo aktívne vstupuje aj do bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými a svetovými mestami a regiónmi a sprostredkúva dialóg s medzinárodnými organizáciami. Tieto aktivity by sa teraz mali ešte posilniť – na ministerstve vznikne napríklad Kontaktný bod pre tému Smart Cities. Rezort sa podujal zastrešovať i spoluprácu pri sprostredkovávaní skúseností a dobrých príkladov zo zahraničia či podporu propagácie tých slovenských.

„Našim cieľom je podpora aktivít združenia sprostredkovaním skúseností a dobrých príkladov zo zahraničia, ale aj propagáciou slovenských riešení vo svete. Spolupráca so Smart Cities Klubom je súčasťou ponuky ekonomickej diplomacie pre slovenské regióny a príkladom verejného a súkromného partnerstva,“ povedala štátna tajomníčka ministerstva Ingrid Brocková po podpise memoranda.

Štátna tajomníčka zároveň ocenila prínos združenia Smart Cities Klub, ktoré už niekoľko rokov pomáha slovenským samosprávam dostať sa k poznatkom a skúsenostiam zo sveta a pomáha im premeniť vízie inteligentných miest na realitu. Smart Cities Klub aktívne spolupracuje so zahraničnými partnermi, napríklad nórskou sieťou Smart Cities Norway Network, ďalšími organizáciami vo Švédsku, Dánsku či Holandsku alebo v krajinách V4.

„Inovatívne prístupy k ochrane životného prostredia, zefektívnenie dopravy, či zvýšenia bezpečnosti občanov využitím digitálnych technológií a lepšieho plánovania sú dynamicky rozvíjajúcimi sa oblasťami. Prvoradým cieľom je predovšetkým zvýšenie kvality života občanov,“ konštatovala Ingrid Brocková.

Štátna tajomníčka ministerstva vystúpi aj na 6. ročníku konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities, ktorej prvý blok sa bude konať online 11. marca.

Zdroj a použité foto: MZVEZ