Archív pre zančku: lučenec

Smart riešenia v Lučenci pomôžu sluchovo postihnutým

Pandémia nového koronavírusu COVID-19 rozhýbala slovenské samosprávy k novým inteligentným riešeniam. Mnohé plánované, naopak, musia počkať. Lučenec operatívne zriadil automat na rúška a zaviedol pravidelnú dezinfekciu verejných priestorov. Chystaný bikesharing a aplikácia pre nepočujúcich sa mierne posúvajú, no chcú ich stihnúť ešte tento rok.    

Múdre riešenia

Koronavírus na čas zastavil život na Slovensku. Úrady však mali plné ruky práce s prijímaním a zavádzaním opatrení na zvládnutie krízy. Okresné mesto v Banskobystrickom kraji, Lučenec, umiestnilo rúškomat na Námestí republiky pred vstupom do obchodného centra Galéria. Prevádzkuje ho externá spoločnosť a obyvatelia v ňom nájdu medicínske jednorazové rúška, dezinfekčné gély a bavlnené dvojvrstvové rúška.  Mesto pravidelne informuje ľudí o štátnych a mestských opatreniach prostredníctvom všetkých dostupných médií. Samospráva využíva aj email hlásnik – registrovaní užívatelia dostávajú čerstvé novinky priamo do mailu. Samozrejmosťou je nahlasovanie podnetov cez portál odkazprestarostu.sk. Lučenec na svojom webe vytvoril samostatnú sekciu COVID-19, ktorá sústreďuje všetko potrebné – informácie o opatreniach, doprave, pomoci seniorom, kontakty na infolinky, tlačové správy, či kontakty na donášku jedál.

„Niektoré z týchto aktivít nie je možné chápať ako výhradne smart, avšak sú nástrojom na uľahčenie prenosu informácií medzi mestským úradom a naším občanom. Naším cieľom aj do budúcna je efektívne využívať nové inovatívne riešenia, ktoré budú posúvať úroveň života u nás vyššie,“ objasňuje referentka stratégie a rozvoja mesta Andrea Ochabová.

Aplikácia pre nepočujúcich

Ešte pred korona-krízou na Slovensku mesto rozbehlo niekoľko zaujímavých a ambicióznych projektov.

Pripravuje službu online prepisov a tlmočenia pre osoby so sluchovým postihnutím. Profesionálni tlmočníci a prekladatelia budú pre aplikáciu prepisovať a tlmočiť požiadavky klienta pri vybavovaní bežnej agendy. Záujemca si bude môcť stiahnuť aplikáciu Deafcom a Transkript do smart telefónu alebo ju používať na počítači. Bude nainštalovaná aj na tabletoch umiestnených na kľúčových kontaktných miestach. Aplikácia pomocou videa a audia spojí tlmočníka a úradníka s obyvateľom s postihnutím. Súčasťou služby bude aj infolinka a volanie nepočujúcemu. „Aplikácia výrazne zjednoduší komunikáciu a posunie každodenný život sluchovo postihnutých na komfortnejšiu úroveň s možnosťou vybavenia žiadostí na MsÚ bez odkázanosti na pomoc iných,“ hovorí A. Ochabová. Ako dodáva, „vzhľadom na to, že prekladatelia a tlmočníci sú kvôli aktuálnej kríze dosť vyťažení, spustenie aplikácie pre verejnosť sa nám posunulo. Chceli by sme ju spustiť v druhom polroku.“

Bikesharing ešte tento rok

V Lučenci budú mať aj zdieľané bicykle. „Lučenec sa teší možnosti byť prvým mestom v rámci Banskobystrického kraja, na území ktorého sa zavádza služba zdieľania bicyklov – bikesharing,“ komentuje Andrea Ochabová. Realizátorom projektu je Rozvojová agentúra BBSK. Sumu 150 000 eur získala od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Príspevok by mal pokryť väčšinu nákladov. „V našom meste sa buduje 17 stanovíšť so 68 zdieľanými bicyklami,“ dodala Ochabová.

V meste sa bikesharingom podporí ekologická forma dopravy, o ktorú stúpa záujem. Takisto sa podporí cestovný ruch a zdravý životný štýl. Použitie bicykla bude pravdepodobne viazané na telefónne číslo alebo predplatnú kartu.

Majú za sebou desiatky opatrení

Už pred vstupom do Smart Cities klubu magistrát Lučenca zaviedol desiatky smart riešení. Na niektorých  materských a základných školách inštalovali interaktívne tabule, zaviedli internetovú žiacku knižku, elektronickú triednu knihu, čipový stravovací systém, informačný panel pre učiteľov či čipový dochádzkový systém pre zamestnancov. Samozrejmosťou je už Wifi pripojenie v určitých lokalitách, interaktívne tabule zamerané na cestovný ruch, interaktívna informačná tabuľa pre návštevníkov synagógy s možnosťou 3D prehliadky. Mesto na letákoch, prezentačných materiáloch či v historických budovách používa QR kódy. Občanov informujú o novinkách cez mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje prijímať oznamy a upozornenia viditeľné hneď po zverejnení bez nutnosti ísť na webovú stránku mesta.

Špecifickou oblasťou je doprava. V meste už funguje cestná svetelná signalizácia – detektory počtu áut a vyhodnocovanie dát o hustote dopravy na križovatkách. Smart MHD umožňuje platiť cestovné kartou alebo mobilom, dobíjať mobilné telefóny v MHD cez USB, má wifi pripojenie, autobusy sú tiež vybavené zariadením na sledovanie ich polohy v reálnom čase.

Inteligentné zastávky

Chcú spolupracovať

Lučenec je členom Smart Cities klubu od leta 2019. Samospráva je presvedčená, že inteligentné riešenia v praxi prinášajú množstvo výhod – pre kvalitu života, ochranu životného prostredia aj mestské financie. Ako hovorí A. Ochabová, ich cieľom je čerpať hodnotné rady, poznatky z praxe,  nadviazať bližšiu spoluprácu a užšiu komunikáciu so zainteresovanými stranami, členskými mestami a zahraničím. „V plánovaní a zavádzaní nových riešení vychádzame aj z auditu mesta a jeho potrieb, ktorý sme si nechali vypracovať. Chceme byť mestom inovácií,“ poznamenáva A. Ochabová.

Víziou magistrátu do budúcna je vytvorenie jedného systému, v ktorom budú sústredené všetky dáta o živote v meste. Hustota premávky, voľné parkovacie miesta, kamery či kvalita ovzdušia. Inteligentné verejné osvetlenie bude svietiť práve tam, kde je to potrebné, šikovné kontajnery samotné optimalizujú svoj zvoz a šetria rozpočet, a podobne.