Archív pre zančku: seriál

Smart riešenia v Lučenci pomôžu sluchovo postihnutým

Pandémia nového koronavírusu COVID-19 rozhýbala slovenské samosprávy k novým inteligentným riešeniam. Mnohé plánované, naopak, musia počkať. Lučenec operatívne zriadil automat na rúška a zaviedol pravidelnú dezinfekciu verejných priestorov. Chystaný bikesharing a aplikácia pre nepočujúcich sa mierne posúvajú, no chcú ich stihnúť ešte tento rok.    

Múdre riešenia

Koronavírus na čas zastavil život na Slovensku. Úrady však mali plné ruky práce s prijímaním a zavádzaním opatrení na zvládnutie krízy. Okresné mesto v Banskobystrickom kraji, Lučenec, umiestnilo rúškomat na Námestí republiky pred vstupom do obchodného centra Galéria. Prevádzkuje ho externá spoločnosť a obyvatelia v ňom nájdu medicínske jednorazové rúška, dezinfekčné gély a bavlnené dvojvrstvové rúška.  Mesto pravidelne informuje ľudí o štátnych a mestských opatreniach prostredníctvom všetkých dostupných médií. Samospráva využíva aj email hlásnik – registrovaní užívatelia dostávajú čerstvé novinky priamo do mailu. Samozrejmosťou je nahlasovanie podnetov cez portál odkazprestarostu.sk. Lučenec na svojom webe vytvoril samostatnú sekciu COVID-19, ktorá sústreďuje všetko potrebné – informácie o opatreniach, doprave, pomoci seniorom, kontakty na infolinky, tlačové správy, či kontakty na donášku jedál.

„Niektoré z týchto aktivít nie je možné chápať ako výhradne smart, avšak sú nástrojom na uľahčenie prenosu informácií medzi mestským úradom a naším občanom. Naším cieľom aj do budúcna je efektívne využívať nové inovatívne riešenia, ktoré budú posúvať úroveň života u nás vyššie,“ objasňuje referentka stratégie a rozvoja mesta Andrea Ochabová.

Aplikácia pre nepočujúcich

Ešte pred korona-krízou na Slovensku mesto rozbehlo niekoľko zaujímavých a ambicióznych projektov.

Pripravuje službu online prepisov a tlmočenia pre osoby so sluchovým postihnutím. Profesionálni tlmočníci a prekladatelia budú pre aplikáciu prepisovať a tlmočiť požiadavky klienta pri vybavovaní bežnej agendy. Záujemca si bude môcť stiahnuť aplikáciu Deafcom a Transkript do smart telefónu alebo ju používať na počítači. Bude nainštalovaná aj na tabletoch umiestnených na kľúčových kontaktných miestach. Aplikácia pomocou videa a audia spojí tlmočníka a úradníka s obyvateľom s postihnutím. Súčasťou služby bude aj infolinka a volanie nepočujúcemu. „Aplikácia výrazne zjednoduší komunikáciu a posunie každodenný život sluchovo postihnutých na komfortnejšiu úroveň s možnosťou vybavenia žiadostí na MsÚ bez odkázanosti na pomoc iných,“ hovorí A. Ochabová. Ako dodáva, „vzhľadom na to, že prekladatelia a tlmočníci sú kvôli aktuálnej kríze dosť vyťažení, spustenie aplikácie pre verejnosť sa nám posunulo. Chceli by sme ju spustiť v druhom polroku.“

Bikesharing ešte tento rok

V Lučenci budú mať aj zdieľané bicykle. „Lučenec sa teší možnosti byť prvým mestom v rámci Banskobystrického kraja, na území ktorého sa zavádza služba zdieľania bicyklov – bikesharing,“ komentuje Andrea Ochabová. Realizátorom projektu je Rozvojová agentúra BBSK. Sumu 150 000 eur získala od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Príspevok by mal pokryť väčšinu nákladov. „V našom meste sa buduje 17 stanovíšť so 68 zdieľanými bicyklami,“ dodala Ochabová.

V meste sa bikesharingom podporí ekologická forma dopravy, o ktorú stúpa záujem. Takisto sa podporí cestovný ruch a zdravý životný štýl. Použitie bicykla bude pravdepodobne viazané na telefónne číslo alebo predplatnú kartu.

Majú za sebou desiatky opatrení

Už pred vstupom do Smart Cities klubu magistrát Lučenca zaviedol desiatky smart riešení. Na niektorých  materských a základných školách inštalovali interaktívne tabule, zaviedli internetovú žiacku knižku, elektronickú triednu knihu, čipový stravovací systém, informačný panel pre učiteľov či čipový dochádzkový systém pre zamestnancov. Samozrejmosťou je už Wifi pripojenie v určitých lokalitách, interaktívne tabule zamerané na cestovný ruch, interaktívna informačná tabuľa pre návštevníkov synagógy s možnosťou 3D prehliadky. Mesto na letákoch, prezentačných materiáloch či v historických budovách používa QR kódy. Občanov informujú o novinkách cez mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje prijímať oznamy a upozornenia viditeľné hneď po zverejnení bez nutnosti ísť na webovú stránku mesta.

Špecifickou oblasťou je doprava. V meste už funguje cestná svetelná signalizácia – detektory počtu áut a vyhodnocovanie dát o hustote dopravy na križovatkách. Smart MHD umožňuje platiť cestovné kartou alebo mobilom, dobíjať mobilné telefóny v MHD cez USB, má wifi pripojenie, autobusy sú tiež vybavené zariadením na sledovanie ich polohy v reálnom čase.

Inteligentné zastávky

Chcú spolupracovať

Lučenec je členom Smart Cities klubu od leta 2019. Samospráva je presvedčená, že inteligentné riešenia v praxi prinášajú množstvo výhod – pre kvalitu života, ochranu životného prostredia aj mestské financie. Ako hovorí A. Ochabová, ich cieľom je čerpať hodnotné rady, poznatky z praxe,  nadviazať bližšiu spoluprácu a užšiu komunikáciu so zainteresovanými stranami, členskými mestami a zahraničím. „V plánovaní a zavádzaní nových riešení vychádzame aj z auditu mesta a jeho potrieb, ktorý sme si nechali vypracovať. Chceme byť mestom inovácií,“ poznamenáva A. Ochabová.

Víziou magistrátu do budúcna je vytvorenie jedného systému, v ktorom budú sústredené všetky dáta o živote v meste. Hustota premávky, voľné parkovacie miesta, kamery či kvalita ovzdušia. Inteligentné verejné osvetlenie bude svietiť práve tam, kde je to potrebné, šikovné kontajnery samotné optimalizujú svoj zvoz a šetria rozpočet, a podobne.

 

Hlohovec s nikým nesúťaží, sústredí sa na kvalitu

Majú LED verejné osvetlenie, inteligentný systém informovania obyvateľov, smart kontajnery i bezplatné Wi-Fi zóny. Pre Hlohovčanov však inovatívne riešenia nie sú cieľom, ale prostriedkom. „Nechápeme koncept inteligentného mesta ako preteky o najnovšiu technologickú vymoženosť, ale ako nástroj na rozumný manažment mesta, na zvýšenie kvality života jeho obyvateľov a na efektivitu jeho správy a prevádzky,“ hovorí primátor Hlohovca Miroslav Kollár.

Prví na Slovensku

V Hlohovci v ostatných rokoch spustili viacero inovatívnych projektov. Najrozsiahlejším z nich bola úplná modernizácia verejného osvetlenia, vďaka ktorej mesto znížilo spotrebu energie na svietenie o viac ako polovicu. Hlohovec bol zároveň prvým mestom na Slovensku, ktoré zmenilo svoju sieť pouličného osvetlenia v takomto rozsahu. Systém nielenže zapína a vypína jednotlivé lampy automaticky podľa astrokalendára, ale zároveň kontroluje parametre siete a informuje o aktuálnej spotrebe i stave každého svietidla.

Vďaka inovácii verejného osvetlenia mesto ušetrilo polovicu na energiách.

Na sieť verejného osvetlenia je napojená aj kontrola kvality ovzdušia. Zatiaľ tri meteostanice na frekventovaných uliciach priebežne monitorujú vlhkosť, teplotu a atmosférický tlak, ako aj počet prachových častíc a koncentráciu CO, SO2 či NO2 v ovzduší.

Moderné technológie pomáhajú aj pri hospodárení s odpadom. Systém ultrazvukových senzorov sleduje stav naplnenia kontajnerov a umožňuje tak hospodárnejší odvoz. Ľudia navyše prostredníctvom aplikácie môžu sami upozorňovať na prípadné problémy.

Hlas pre ľudí

Práve zapájanie obyvateľov do diania v meste je vysoko na zozname priorít. „Za smart považujeme aj vysokú transparentnosť samosprávy a zapájanie verejnosti do rozhodovania,“ vysvetľuje primátor, prečo dáva radnica Hlohovčanom toľko možností nahliadnuť do mestských dát a ovplyvňovať jej rozhodnutia. Už teraz sa každý obyvateľ mesta môže bezplatne zapojiť do systému SMS a e-mailových notifikácií, aby mu neušla žiadna dôležitá informácia.

Svoje návrhy a pripomienky k dianiu v meste môžu občania v rámci participatívneho rozpočtu posielať cez jednoduchý formulár na webovej stránke mesta – a čo je dôležitejšie, môžu za ne i hlasovať a podporené nápady mesto realizuje.

K dispozícii je i portál s prístupom k faktúram, zmluvám, rozpočtu a ďalším dátam mesta, ako aj ku geografickému informačnému systému, ktorý umožňuje prehľadné zobrazenie dát na mape. Toto všetko môžu využívať aj obyvatelia, ktorí nemajú doma prístup k internetu, keďže mesto zriadilo niekoľko bezplatných Wi-Fi zón.

Mesto ruží… a stromov

Zámocká záhrada s mohutnými platanmi, prastarými borovicami a ďalšími exotickými drevinami  odjakživa patrila k obľúbeným vychádzkovým miestam „Fraštačanov“. Ak sa do nej idú poprechádzať dnes, vďaka moderným technológiám sa môžu i mnohé dozvedieť. Projekt Stromy pod kontrolou však neodhalí len názvy a druhy jednotlivých stromov, online ponúka i prehľad o stave všetkých drevín v meste,  plánovaných zásahoch a perspektívach jednotlivých stromov do budúcnosti.

Na webe stromypodkontrolou.sk mesto zverejňuje informácie o stave každého stromu.

Mesto okrem toho na jar 2020 plánuje dokončiť komplexný klimasken, ktorý zhodnotí mesto ako celok a umožní pripraviť Plán adaptácie na zmenu klímy ako základný strategický dokument na prípravu budúcich opatrení.

Aktívny člen

Inovatívnemu rozvoju mesta sa v Hlohovci venuje viacero pracovníkov odboru stratégie mestského úradu. „Pravidelne sledujeme trendy v tejto oblasti, mapujeme zavádzanie smart riešení v ostatných mestách na Slovensku i v zahraničí. Zároveň sami testujeme viaceré pilotné riešenia,“ hovorí hlohovecký primátor. Mesto sa aktívne zapája aj do činnosti Smart Cities Klubu, napríklad v decembri 2019 spoluorganizovalo na Zámku Hlohovec Smart City Akadémiu o verejnom obstarávaní.

Hlohovec pri financovaní smart riešení využíva vlastné zdroje i dotácie a v prípade modernizácie osvetlenia i úvery. Práve finančnú náročnosť považujú v meste za najväčšiu prekážku ďalších investícií. Od spolupráce s ostatnými mestami a odborníkmi v Smart Cities Klube si Hlohovčania sľubujú najmä výmenu skúseností, odborné poradenstvo a pomoc s metodikou pri hľadaní, výbere a implementácii smart riešení. „Na Slovensku totiž panuje informačná asymetria. Mnohé mestá sa potom nechajú nahovoriť na projekty, ktoré im napokon neprinesú očakávaný úžitok,“ uzatvára primátor.

Zelená na cestách i vedľa nich. Nové Zámky majú smart víziu

V Nových Zámkoch nie je inteligentné mesto len o technológiách. Okresná metropola na juhu Nitrianskeho kraja sa pozerá najmä na zvýšenie kvality života pre svojich obyvateľov a inovatívne riešenia sú len prostriedkom na jeho dosiahnutie.

Vybrali sme si niekoľko prioritných cieľov, na ktoré sa sústredíme,“ hovorí primátor mesta Otokar Klein. „Hľadáme riešenia, ktoré využívajú synergické efekty napríklad medzi dopravou, energetikou a informačnými či komunikačnými systémami,“ vysvetľuje, ako si Novozámčania predstavujú pojem smart city.

Plynulá doprava

Udržateľná doprava je jednou z prvých výziev, s ktorou sa v Nových Zámkoch popasovali. Mesto pracuje na obnove cestnej svetelnej signalizácie na veľkej križovatke v centre mesta. Nové semafory sú riadené dynamicky, takže sa dokážu prispôsobovať hustote dopravy. Okrem toho senzory automaticky zaznamenávajú počet áut, ktoré križovatkou prejdú a radnica tak získava cenné dáta.

Mesto už má vypracovanú projektovú dokumentáciu aj pre ďalšie veľké križovatky na jednom z hlavných ťahov. Po dobudovaní semaforov a ich vzájomnom prepojení vznikne možnosť vzájomnej synchronizácie vytvorenia takzvanej zelenej vlny. To by malo priniesť až o tretinu vyššiu priepustnosť dôležitej komunikácie.

Našim cieľom je maximálne využitie údajov o dopravnej situácii pre riadenie dopravy s ohľadom na aktuálnu či možnú predpoveď počasia, spotrebu energie alebo dopadov na životné prostredie,“ vysvetľuje Otokar Klein.

Ekologické mesto

Práve ekologický rozmer je v Nových Zámkoch vysoko na zozname priorít. Pripravujú sa inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva, no najmä adaptačné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dopadov zmeny klímy. V praxi to znamená, že Nové Zámky budú ešte zelenším mestom – plánuje sa napríklad výsadba novej zelene.

Okrem toho sa púšťame do projektov zameraných na zadržiavanie vody, ktorých cieľom je zníženie teploty v meste, zachytávanie dažďovej vody, či aplikáciu vodopriepustných povrchov,“ hovorí novozámocký primátor s tým, že opatrenia prinesú i ekonomický osoh a úsporu napríklad na vodnom a stočnom.

Skúsenosti inšpirujú

Smart riešenia v Nových Zámkoch zastrešujú odborníci z viacerých oddelení. Po inšpiráciu chodia napríklad i do Smart Cities Klubu. „Pravidelne sa zúčastňujeme na všetkých kongresoch a seminároch, ktoré sa touto tematikou zaoberajú a sledujeme projekty z iných slovenských miest,“ hovorí Otokar Klein. „Najväčším prínosom sú pre nás riešenia konkrétnych problémov,“ hovorí.

Nové Zámky ako najväčšiu prekážku pri zavádzaní inovatívnych riešení vnímajú dlhý schvaľovací proces pri projektoch i nedostatok finančných prostriedkov. Zatiaľ väčšinu z nich financujú z vlastných zdrojov, no cieľom je získať peniaze i z európskych fondov.

Dôležité je, že máme pre našu víziu podporu obyvateľov, ktorí zavádzanie inteligentných riešení prijímajú pozitívne,“ uzatvára primátor mesta.

V Šali budujú smart krízové centrum

Mesto Šaľa v Nitrianskom kraji sa vydalo na smart cestu už v roku 2005, kedy zriadilo chránenú dielňu na správu mestského kamerového systému. Dnes z nej buduje centrálny monitoring, pod ktorý chce zastrešiť čo najviac služieb pre občanov. Projekty financuje najmä z grantov.

„Sme veľmi otvorení smart riešeniam. Musia mať prínos pre občanov aj pre mesto. Je náročné ich financovať, zrealizovať aj zaviesť. Nakoniec je to viac menej o ľuďoch,“ hodnotí úprimne Petra Szalayová zodpovedná za oblasť smart city v Šali. Ilustruje to skúsenosťou s odpadmi. Kontajnery v meste sú vybavené senzormi plnosti, podľa ktorých poverená firma plánuje odvozy odpadu. Informácie zo senzorov sú dostupné aj obyvateľom, môžu si ich pozrieť v aplikácii. „Hoci v aplikácii na začiatku mohli vidieť, že napríklad stojisko na papier je plné, nie všetkým sa chcelo ísť k ďalšiemu kontajneru pred ďalší vchod,“ spomína Szalayová na ťažkosti pri zavádzaní noviniek. Dnes si už podľa nej občania zvykli a vedia prínos aj oceniť.

Kľúčovým projektom je centrálny monitoring

Vízia Šale v oblasti smart je ambiciózna. Pomocou technológií chce vybudovať komplexné krízové centrum a monitorovať všetky kľúčové oblasti riadenia mesta. Využije na to zázemie existujúceho monitoringu mestského kamerového systému. Ten už roky funguje ako chránená dielňa. Spravuje okrem verejného osvetlenia aj pult centralizovanej ochrany a systém na ochranu seniorov Seni Angel. Pracovníkom chránenej dielne postupne pribudnú ďalšie monitorované položky. „Všetky úkony zavádzame postupne, aby sa s novými systémami pracovníci mohli oboznámiť. Prvým krokom je odovzdanie dohľadu nad verejným osvetlením. Cieľom je vytvoriť centrálny monitoring, ktorý bude k dispozícii 24 hodín denne. Chceme tak odbremeniť úradníkov, ktorí okrem svojej pracovnej doby musia mnoho výpadkov riešiť počas voľna, vo večerných či nočných hodinách,“ odôvodňuje Szalayová. Staršie vetvy osvetlenia je nutné pri výpadku nahadzovať ručne, čo nie je jednoduché. Po novom by informáciu o jej výpadku nedostal úradník, ale priamo krízové centrum, ktoré by kontaktovalo zodpovednú spoločnosť na opravu.

Ďalšie úlohy centrálneho monitoringu

Do budúcna by chceli dať centrálnemu monitoringu za úlohu aj monitorovanie parkovacích plôch, senzory naplnenosti kontajnerov a ďalšie služby, ktoré môžu vyvolať kritickú situáciu. „Chceli by sme občanom poskytnúť službu, kde budú vedieť problém nahlásiť, aby sa dal čo najrýchlejšie riešiť,“ priblížila Petra Szalayová.

Parkoviská sú dnes prevažne obsadené zamestnancami okolitých prevádzok, čo by chcelo mesto zmeniť. Do úvahy môže prísť spoplatnenie parkovania, senzory na parkoviskách. Keďže však záchytné parkovisko aj ostatné parkovacie plochy vybudovali s pomocou eurofondov, musí podľa Szalayovej uplynúť 5 ročné monitorovacie obdobie. „Až potom môžeme s plochami niečo ďalšie robiť.“ V minulosti, keď sa pokúšali urobiť zmeny na projekte financovanom z eurofondov, neuspeli. Sprostredkovateľský orgán zamietol ich nápad vybaviť čistiace autá financované z eurofondov aj snežnými  pluhmi, teda aby okrem kief na zametanie ulíc mohli počas zimnej sezóny odhŕňať sneh. „Aj tam musíme so zmenami počkať na uplynutie monitorovacieho obdobie,“ uzatvára Szalayová.

Na mestskom úrade v Šali zriadili minigalériu. Koncom roka 2019 na stenách viseli obrazy slovenskej výtvarníčky Emy Mazik.

Plány v doprave

Šaľa financuje zatiaľ všetky smart projekty z grantov, príspevkov, dotácií a eurofondov. Aktuálne sa chce uchádzať o eurofondy na vybudovanie predstaničného priestoru. Plánujú tam postaviť záchytné parkovisko, presunúť sem autobusovú stanicu, umiestniť nabíjacie stanice na elektromobily, parkovanie pre bicykle a smart lavičky.

V doprave urobila Šaľa svoje prvé smart kroky v roku 2015. Kúpila dva elektromobily pre mestskú políciu. O rok na to sa mesto stalo členom smart cities klubu. P. Szalayová považuje za prínosné najmä stretnutia na konferenciách a rozhovory s ostatnými primátormi. „Zisťujeme, že majú úplne rovnaké problémy s obstarávaním a financovaním, ako my. Je náročné získať financie a mať víziu. Následne je náročné to realizovať,“ pomenúva Szalayová.

K elektromobilom neskôr pribudol ekologický elektrický autobus pre mestskú hromadnú dopravu. Jeho plusom sú nulové emisie a nízka hladina hlučnosti.  Na jedno nabitie prejde aj 120 kilometrov a odvezie naraz približne 70 cestujúcich.  Disponuje bezplatným Wi-Fi pripojením a štyrmi USB zásuvkami pre možnosť dobíjania mobilných zariadení, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené v jeho priestore a viditeľne označené. Autobus je vybavený kamerovým systémom, ktorý slúži predovšetkým pre bezpečnosť cestujúcich a zároveň slúži na ochranu majetku. Mesto Šaľa má len jednu linku mestskej hromadnej dopravy, ktorú zabezpečujeme práve týmto elektrobusom. Od tohto roku jazdia SMART aj referenti radnice, ktorým je k dispozícii nový referentský elektromobil obstaraný z dotácie z Environmentálneho fondu  pre potreby práce mimo mestského úradu. „Teší nás, že sa k nám pridali aj niektoré súkromné spoločnosti. Napr. jedna z taxislužieb v meste jazdí na elektromobiloch a druhá na hybridoch,“ informuje Petra Szalayová.

Počiatky chránenej dielne

Mestský kamerový systém v Šali využíva mestská aj štátna polícia. Vybudovali ho v roku 2005. Chránenú dielňu, ktorá spravuje kamerový systém, zriadili v rámci mestskej polície. Dnes patrí táto chránená dielňa medzi najväčšie na Slovensku. Zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou sa dnes striedajú v štyroch smenách a dohliadajú na kamerový systém nepretržite 24 hodín denne. V prípade nejakého incidentu alebo trestného konania si polícia môže vyžiadať záznam z akejkoľvek kamery za posledných 7 dní či priblížiť detail konkrétnej kamery. Šaľa dnes patrí medzi tri najúspešnejšie okresy z hľadiska objasnenosti trestných činov. Pre potreby mestskej polície sa pracovníci chránenej dielne starajú aj o systém elektronického úradného záznamu a o monitorovanie čipov osamelo žijúcich ľudí v rámci systému Seni Angel.

Smart nie sú len technológie, ale aj stromy. Príbeh Žiaru nad Hronom

Mesto, v ktorom ľudia nekrúžia v centre okolo plných parkovísk, elektroauto si môžu nabiť na viacerých miestach,  v škôlkach budú dávať deťom mestské bioovocie a bicyklom sa bezpečne dostanú do práce až do priemyselného parku. Vitajte v Žiari nad Hronom. V samospráve, ktorá za smart považuje nielen technologické riešenia, ale najmä také, ktoré majú dlhodobý prínos pre zdravý život v meste.

Okresné mesto v Banskobystrickom kraji, Žiar nad Hronom, sa inovatívnym riešeniam venuje intenzívne. Aktívne spolupracuje so Smart Cities klubom a zúčastňuje sa tvorby návrhu akčného plánu inteligentnej samosprávy v gescii rezortu hospodárstva. Zároveň má rozbehnutých a naplánovaných viacero vlastných projektov. Keď sa na ne spýtate Juraja Miškoviča, prednostu Mestského úradu zodpovedného za smart agendu, vysype vám z rukáva desiatky. Sme moderné mesto s moderným vedením a prístupom,“ hodnotí J. Miškovič.

Vidia klimatickú zmenu

V Žiari nad Hronom počet smart riešení v oblasti životného prostredia prevyšuje všetky ostatné oblasti.

Napríklad na ploche vyše jeden hektár vysadili 91 rôznych druhov ovocných stromov a založili tak ako prvé mesto na Slovensku mestský sad krajových odrôd. „Nejedná sa síce o klasické technologické smart riešenie, ale ide o výnimočné riešenie na nasledujúcich 100 a viac rokov reagujúce na zmenu klímy a zadržiavanie vody v území. Samozrejme, podstatným je aj zachovanie genofondu pôvodných drevín,“ vysvetľuje J. Miškovič. Sad sa nachádza v zadnej časti žiarskeho parku, kde aj v minulosti rástli rôzne druhy ovocných stromov typické pre kraj. Ani jeden z vysadených stromov nie je rovnaký. Časom do sadu umiestnia včelstvá na opeľovanie stromov. Dopestované chemicky neošetrované bioovocie bude mesto v budúcnosti dodávať do školských zariadení. Ako priblížil J. Miškovič, u stromov chcú dosiahnuť vysoký vek. „Tradičné ovocné druhy sú dlhoveké, vytvárajú krásne vysoké koruny a pestovali sa v regióne po stáročia. Vysadený priestor prirodzene nadväzuje na historický park a v minulosti zaniknutý cirkevný sad. Ovocné stromy budú pestované ako vysokokmené, kde koruny začínajú až vo výške viac ako dva metre a vzdialenosť medzi stromami je najmenej 12 metrov.“

Virtuálna prehliadka v Parku Š. Moyzesa.

Na sympatický projekt ovocného sadu nadväzujú aj ďalšie. Stromy po etapách vysádzajú v celom centre. Mesto tak vypočulo dlhoročné sťažnosti obyvateľov, že námestie je plné betónu a v lete prihorúce. Zároveň postupne revitalizujú ďalšie námestia a sídliská. Požiadavky obyvateľov boli inšpiráciou aj pre ďalší eko-smart projekt, výstavbu cyklochodníka. Vyše 3,5 kilometrová trasa od roku 2018 prepojila mesto s priemyselným parkom a umožnila ľuďom dochádzať do práce na bicykli. V parku sídli približne 185 firiem a pracuje vyše päť tisíc ľudí. Cyklotrasa vedie cez celé mesto. Zrekonštruovali kvôli nej aj lávku ponad Hron. Projekt financovali z eurofondov, cez Integrovaný regionálny operačný program.

Aktuálne má Žiar nad Hronom rozpracované aj ďalšie riešenia, na ktoré zháňa financie. Snaží sa získať dotáciu na projekt zadržiavania dažďovej vody z mestských objektov, ako sú základné a materské školy, plaváreň a zimný štadión. Výhodou bude najmä zníženie odtoku zrážkovej vody do kanalizačnej siete. Zachytávať ju plánujú troma spôsobmi. Do vybudovaných podzemných nádrží, odkiaľ ju budú používať na polievanie ulíc, zavlažovanie areálov škôl a škôlok. Zachytávať ju budú aj vo vybudovaných dažďových záhradách – jazierkach, v ktorých vysadia rastliny. A taktiež plánujú vybudovať zelené steny na objektoch. Jedným z objektov so „živou“ stenou má byť mestské kultúrne centrum, ktoré plánujú rekonštruovať. „Mesto intenzívne pripravuje projekty a podklady k rekonštrukcii. Budova MsKC je architektonicky výnimočná, ale súčasne je pre mesto energeticky veľmi náročná, najväčšia zo všetkých mestských objektov,“ opisuje J. Miškovič.

Parkovacia stratégia

Moderné mesto sa nezaobíde ani bez smart riešení v doprave. Niekoľkoročný, na etapy rozdelený projekt inteligentného parkovania v Žiari nad Hronom má jasný a zrozumiteľný cieľ – zbaviť sa dlho stojacich áut v centre mesta a podporiť krátke parkovania. 120 parkovacích senzorov na hlavných uliciach v centre mesta od začiatku roka 2019 monitoruje správanie sa vodičov a „obrátkovosť“ jednotlivých parkovacích miest. Informácie sprístupňuje vodičom cez aplikáciu zaparkuj.to. Nemusia tak zdĺhavo hľadať voľné miesto.

Systém bude rok a pol zbierať a analyzovať dáta. Budú podkladom pre celomestskú parkovaciu politiku. Parkovacia aplikácia má aj ďalšie funkcionality, ktoré sú zatiaľ vypnuté – dokáže vodiča navigovať na najbližšie voľné parkovacie miesto, umožňuje uhrádzať platby cez SMS alebo platobnú kartu. Žiar nad Hronom zatiaľ nemá spoplatnené parkovanie.

Senzory pribudnú aj na vyhradených miestach pre invalidov a na miestach, kde sú často porušované zákazy parkovania.

Projekt využíva internet vecí a zrealizovali ho v spolupráci s telekomunikačnou firmou Orange, s ktorou majú 3 ročnú zmluvu. „Orange to poňal ako svoj európsky pilotný projekt, ktorý bude následne uplatňovaný aj v iných krajinách EÚ, kde má svoje zastúpenie. V rámci verejného obstarávania dostalo mesto od dodávateľa zľavu 50 % na celé riešenie, čo znamená že prvých 18 mesiacov mesto za prevádzku systému neplatí vôbec nič,“ ozrejmuje financovanie projektu J. Miškovič.

Žiar nad Hronom získal aktuálne dotáciu od rezortu vnútra na vybudovanie kamerového systému, ktorý bude monitorovať vjazd a výjadz vozidiel z mesta. Štát tak bude monitorovať hľadané autá, keďže systém je prepojený s databázou Ministerstva vnútra SR, a mesto si od toho sľubuje odklon kamiónov na obchvat. V súčasnosti dokončujú prvú etapu – osadili kamery na ceste I/9 na ulici SNP pri kaštieli a uvádzajú ich do prevádzky. „Obchvat je nevyužívaný, nakoľko je spoplatnený mýtom. Jazda cez centrum vychádza najmä vodičov kamiónov lacnejšie. Vďaka monitoringu na vstupe a na výstupe z mesta bude možné tieto vozidlá na základe časovej dĺžky prejazdu odfiltrovať a sankčne riešiť,“ hovorí J. Miškovič.

Ekologickejšou cestou sa vydáva mesto aj vo vlastnej doprave. Mestská polícia má elektroauto, ďalší elektromobil dostal k dispozícii mestský úrad. V meste sú momentálne tri nabíjacie stanice pre elektrické autá. Prevádzkovateľa autobusovej dopravy zase v zmluve zaviazali, aby používal ekologickejšie autobusy, v tomto prípade ide o vozidlá na CNG palivo.

Smart ochrana počuje volanie o pomoc

Žiarom sa dá inšpirovať aj v oblasti inteligentného znižovania uličnej kriminality. Mesto má v kritických lokalitách osadených sedem SOS stĺpov s majákom a núdzovým tlačidlom. Stĺpy sú napojené na kamerový systém mestskej polície. Po stlačení tlačidla nastane niekoľko vecí súčasne – automaticky sa do okolia rozsvieti maják a upozorní na krízovú situáciu. Z reproduktora sa ozve dispečing mestskej polície, ktorý s dotyčnou osobou začne komunikovať. Na miesto bude automaticky nasmerovaná aj najbližšia kamera z mestského kamerového systému, ktorá zachytí, kto sa pri hláske nachádza. SOS hláska sa spustí aj v prípade zvýšeného hluku, teda ak niekto napríklad zavolá o pomoc. Dotáciu na projekt získali z ministerstva vnútra.