Archív pre zančku: trnava

V smart Trnave ľudia so zdravotným postihnutím parkujú jednoduchšie

Ak inteligentné mesto, tak pre všetkých. Trnava pri zavádzaní inovácií od prvej chvíle myslela aj na svojich znevýhodnených občanov. Ciele má však omnoho ambicióznejšie.

Našou víziou je mesto, kde sa ľuďom príjemne žije,“ hovorí Jaroslav Otčenáš zo spoločnosti TT-IT. „Aktuálne najväčšiu pozornosť venujeme riešeniu dopravnej situácie, no zaujíma nás i stav životného prostredia. Zároveň plánujeme digitalizáciu služieb Mestského úradu, aby boli pre obyvateľov čo najdostupnejšie a aby sa kontakt s mestom čo najviac zjednodušil,“ načrtáva plány pre krajské mesto odborník firmy, ktorá má na starosti informačné technológie mesta Trnava.

Jednoduchšie parkovanie

Krajská metropola už pred dvoma rokmi zaviedla senzorový systém parkovania, ktorý pomáha zdravotne postihnutým vodičom. Namiesto toho, aby blúdili po meste pri hľadaní parkovacieho miesta, dnes si v aplikácii dokážu v reálnom čase overiť obsadenosť jednotlivých vyhradených miest. Momentálne prebieha test vylepšenia systému, ktorý okrem obsadenosti po novom dokáže zistiť aj oprávnenosť státia na konkrétnom mieste.

Zonácia parkovania v Trnave

Parkovania sa týka aj tretia inovácia – už v najbližšom čase Trnava spustí dozorný systém nad vysokoobrátkovými parkovacími miestami v centrálnej zóne mesta.

To, že Trnava myslí na všetkých svojich občanov dokazuje aj ďalší projekt. Momentálne sa na Mestskom úrade inštalujú senzory, ktoré pomôžu s navigáciou zrakovo znevýhodneným občanom.

Krajské mesto už zmodernizovalo aj prácu s odpadom – smetiari majú k dispozícii senzorické dáta zo smetných nádob a môžu si podľa ich naplnenia efektívne plánovať zvoz.

Do konca roka 2019 by mal fungovať aj monitoring životného prostredia. „Chceme poukázať na rozdiely nameraných hodnôt pri vysoko frekventovaných cestách a vnútroblokoch, respektíve v blízkosti zelene,“ vysvetľuje Otčenáš.

Práca s dátami

Mesto v budúcnosti plánuje zverejňovať výstupy zo všetkých dostupných smart projektov. Pripravuje sa centralizovaný dashboard, kde obyvatelia nájdu jednotlivé informácie zobrazené v graficky prívetivej forme. Dashboard uľahčí správu projektov aj vedeniu mesta.

Obyvatelia už dnes majú k dispozícii transparentné informácie z bežnej prevádzky úradu – od administratívy, cez aktuálne demografické údaje až po diagnostiku cestnej siete. „Zverejňujeme široký katalóg informácií, ktoré mesto zbiera. Sú k dispozícii občanom ako otvorené dáta, takže s nimi môžu ďalej pracovať,“ hovorí odborník. Trnava momentálne zverejňuje 23 rôznych dátových zdrojov.

Trnava okrem iného zverejňuje jednotlivých spravovateľov zelene a uľahčuje obyvateľom podávanie prípadných podnetov.

Koordinátor projektov

Inovatívne projekty má v Trnave na starosti takzvaný Smart City inžinier. Koordinuje spoluprácu jednotlivých odborov a oddelení a dohliada na to, aby všetci smerovali k jednému cieľu. „Pri projektoch sa inšpirujeme na stretnutiach so slovenskými partnermi,“ hovorí Otčenáš, pričom najčastejšie si takto overujú koncepciu riešenia alebo ide priamo o spustenie pilotného projektu. Ako platforma im v tom pomáha aj Smart Cities Klub, kde má mesto priestor na výmenu skúseností nielen so slovenskými ale i zahraničnými partnermi. „Snažíme sa inšpirovať aj na rôznych domácich i zahraničných podujatiach venovaných tejto tematike, či už na výstavách, konferenciách alebo odborných seminároch,“ dodáva.

Častou témou diskusií slovenských miest je verejné obstarávanie. Aj Trnava priznáva, že to je jeden z najväčších problémov pri nákupe moderných technológií.