V Lučenci zaviedli novú službu pre nepočujúcich

Občanom so sluchovým hendikepom pri návšteve mestského úradu v Lučenci pomôže pri komunikácii online tlmočník.

Mesto Lučenec spustilo od 19. apríla 2021 novú službu pre občanov DEAFCOM a Transkript, ktorá uľahčí komunikáciu nepočujúcim, nedoslýchavým a ohluchnutým osobám pri vybavovaní agendy na úrade.

Aplikácia slúži osobám so sluchovým hendikepom ku komunikácii s počujúcimi formou online tlmočenia slovenského posunkového jazyka alebo online prepisu slovenského jazyka. Potrebu fyzickej prítomnosti tlmočníka efektívne nahradí možnosť spojiť sa s tlmočníkom pomocou videohovoru alebo formou online prepisu.

Spojenie s tlmočníkom do posunkového jazyka je možné nadviazať jednoducho a rýchlo, a to prostredníctvom tabletu s aplikáciami DEAFCOM a Transkript. Tablet je k dispozícii v Kancelárii prvého kontaktu mestského úradu. Keď klient so sluchovým hendikepom príde na úrad, vyškolená pracovníčka použije tablet ako prostriedok na komunikáciu s občanom. Tablet podľa potreby zobrazí buď prepis textu alebo text pretlmočený do posunkovej reči.

Aplikácia umožňuje obslúžiť klientov aj na diaľku prostredníctvom infolinky (volanie na špeciálne telefónne číslo), služba je k dispozícii na internetovej stránke mesta.

Snahou mesta je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a tento projekt je ďalším krokom k debarierizácii Mestského úradu v Lučenci.