Z Rakúska i Holandska. Smart Cities Klub prinesie najlepšie riešenia Európy aj do našich miest

Inteligentná mobilita má potenciál zlepšiť fungovanie dopravného systému v mestách a výrazne tak prispieť k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti. Aj o tom, ako sa k nej dopracovať, diskutovali predstavitelia inovatívnych samospráv, združených v Smart Cities Klube, na svojom výročnom stretnutí, ktoré sa konalo v meste Šaľa, v jednom z prvých členských miest Smart Cities Klubu. Na valnom zhromaždení združenie okrem toho predstavilo výpočet aktivít, ktoré členským mestám, krajom či organizáciám pomohli v uplynulom roku a schválilo plán ďalších vzdelávacích akcií.

„Záujem slovenských miest o inovatívne riešenia stále rastie. Vidno to nielen na zväčšujúcom sa dopyte po členstve v Smart Cities Klube – ten opäť narástol a momentálne zastrešuje štvrtinu slovenského obyvateľstva – ale najmä na zvýšenej aktivite samotných miest, na ochote deliť sa o vlastné riešenia a na aktívnom prístupe k vzdelávaniu, konzultáciám a čerpaniu nových skúseností,“ povedal predseda Smart Cities Klubu i valného zhromaždenia Miloslav Jurík.

 

Mestská elektromobilita je cesta

Podnetné informácie mohli účastníci získať aj na samotnom valnom zhromaždení. Expert Smart Cities Klubu na mobilitu, doc. Dr. Stanislav Urgela zúčastnených oboznámil s najnovšími poznatkami zo svetového kongresu o inteligentných dopravných systémoch.

Odborník predstavil viacero riešení, ktoré využívajú vzájomne prepojené multimodálne systémy v oblasti osobnej hromadnej i nákladnej dopravy. Pri plánovaní treba brať do úvahy i možnosti, ktoré poskytujú moderné technológie. Výsledkom môže byť udržateľnejšia a bezpečnejšia doprava. Významným konceptom zlepšenia situácie je i mobilita ako služba.

Ako to môže fungovať v praxi predstavil svojim kolegom primátor Šale Jozef Belický. Jeho mesto už niekoľko rokov prevádzkuje viacero elektromobilov ako aj elektrický autobus, takže sa šéf šalianskej radnice mohol s ostatnými členmi klubu podeliť o konkrétne skúsenosti a vyčísliť napríklad i finančné benefity či úspory na emisiách.

Šaľa okrem toho ukázala, ako možno využívať moderné technológie v odpadovom hospodárstve, či šetriť vďaka nim pri pouličnom osvetlení.

Téme mobility sa členovia klubu venovali aj na neformálnom pracovnom stretnutí primátorov Smart Cities Klubu Mayor’s Café, ktoré sa konalo po hlavnom programe valného zhromaždenia.

 

Bohatý program

S mobilitou súvisí aj projekt, ktorý Smart Cities Klub pripravuje už na ďalší rok. V spolupráci s organizáciou Humankind z Holandska plánuje kurz týkajúci sa dopravy v mestách, Urban Mobility Course. Projekt by mal pozostávať z niekoľkých workshopov a pre účastníkov by mal vytvoriť slovenskú verziu e-learningovej platformy.

Vzdelávací charakter bude mať i ďalší plánovaný projekt. V rámci Smart City Academy by mala vzniknúť informačná publikácia „Ako merať kvalitu ovzdušia“, ktorá by už mala obsahovať aj overené príklady a inšpiratívne projekty z členských miest klubu. Súčasťou akadémie by malo byť aj čerpanie inšpirácie zo zahraničia, či už pôjde o študijné pobyty v Rakúsku alebo letnú školu pre primátorov v Holandsku.

Počas roka má dochádzať aj k ďalšiemu prehlbovaniu spolupráce so zahraničnými, ale i slovenskými partnermi.

 

Úspešný rok

Hoci vlaňajšok bol výrazne ovplyvnený pandémiou koronavírusu a súvisiacou neistotou a nemohlo sa konať viacero naplánovaných akcií, Smart Cities Klub nezaháľal. Združenie sa prispôsobilo situácii a s využitím moderných technológií pre členov v spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom pripravilo napríklad online workshop na tému digitalizácie a zvyšovania efektívnosti pri výbere daní z nehnuteľností.

Členovia klubu mohli načerpať nápady pre svoje mestá aj z konferencie o trvalej udržateľnosti či inšpirovať sa z úspešnej reformy samospráv v Nórsku.

Klubu a jeho členom pomáha aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré s ním podpísalo memorandum o spolupráci. Na užších kontaktoch a spoločných projektoch sa združenie smart miest dohodlo i so Slovenskou komorou architektov.

Správu o aktivite klubu v Šali počúvalo sedem primátorov z Dubnice nad Váhom, Lipian, Nových Zámkov, Prešova, Senice, Šale a Žiliny, traja viceprimátori z Košíc, Michaloviec, Piešťan a Púchova i prednostovia z Lučenca a Žiaru nad Hronom. Podujatia sa zúčastnil aj zástupca Banskej Bystrice, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta.

Okrem toho sa na podujatí zúčastnil riaditeľ odboru tvorby a riadenia operačných programov z MIRRI Matúš Drotár, za sekciu hospodárskej a rozvojovej spolupráce MZVaEZ František Kašický či podpredseda Slovenskej komory architektov Kornel Kobák. Odbornú stránku zastrešili experti klubu Stanislav Urgela a Jaroslav Kacer.