Building Smarter Cities 2017

Dňa 28.9.2017 sa konal seminár a workshop pod názvom „Building Smart Cities. Podujatie bolo organizované slovenským veľvyslanectvom v Dánsku. Bližšie informácie (v angličtine) nájdete na tejto stránke: https://hasseferrold.blogspot.sk/2017/10/photo-hasse-ferrold-embassy-of-slovak_1.html