Nový inteligentný portál mesta Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica roky plnilo svoj starý webový portál, ktorý sa po rokoch užívania zmenil z portálu pre občanov na informačný systém mesta, kde každý v úrade vkladal nesystematicky rôzne dokumenty a informácie. Zároveň mal portál len jedného administrátora, čo bolo neúnosné pre tvorbu kvalitného a presného obsahu. Čítať ďalej