Nový inteligentný portál mesta Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica roky plnilo svoj starý webový portál, ktorý sa po rokoch užívania zmenil z portálu pre občanov na informačný systém mesta, kde každý v úrade vkladal nesystematicky rôzne dokumenty a informácie. Zároveň mal portál len jedného administrátora, čo bolo neúnosné pre tvorbu kvalitného a presného obsahu.

Po rôznych diskusiách a úvahách sa mesto rozhodlo vytvoriť nový portál, od ktorého vyžadovalo, aby odzrkadľoval skutočné potreby občanov a zároveň by bol jednoduchý na používanie pre administrátorov, ktorých je momentálne už viac ako 40. Na trhu neexistovalo riešenie, ktoré by bolo vyhovujúce, preto dalo mesto priestor startupom.

Ako víťazný dodávateľ sme museli vytvoriť analýzu, ako úrad, odbory, oddelenia a inštitúcie v meste fungujú, čo u nich ľudia vyhľadávajú a o čom potrebujú ľudí informovať. Na základe toho sme vytvorili štruktúru stránky a členenie administrácie. Zároveň sa komunikovalo s ostatnými dodávateľmi informačných technológií, ktorí dodávali riešenia pre mesto Banská Bystrica a bolo potrebné s nimi komunikovať kvôli prepojeniam systému. V neposlednom rade sme pozerali na vývoj UPVS / slovensko.sk, kde pre nás bolo dôležité vytvoriť Životné situácie, s oblasťami, kategóriami a spárovaním na oddelenia, či inštitúcie v meste. Kategórie sme na slovensko.sk našli, ale vôbec neodzrkadľovali reálne členenie, ktoré úrad riešil s občanmi a nebola tam ani polovica agendy, ktorú úrad vybavuje. Museli sme vytvoriť vlastné riešenie s pripravenosťou prepojiť agendy na UPVS.

Po niekoľkých týždňoch boli viditeľné prvé základné funkcie a nasledovali mesiace konzultácií každej časti, ich úpravy, ďalšie programovanie, zlepšenie a doťahovanie detailov. Dnes je portál plne funkčný a pracuje sa aj na nových funkciách, ktoré majú spojiť občana s mestom nie len informačne, ale aj komunikačne. Portál je vzorom pre ďalšie mestá, ktoré momentálne realizujú jeho nasadenie ako napríklad mesto Levoča, Žilina a ďalšie.

Kliknite na rozdiel medzi starým archivovaným portálom a novým inteligentným portálom mesta Banská Bystrica:

Výhody nového portálu pre občanov:

 • všetko na webovom portály je do 3 klikov
 • jedinečná grafika zameraná na prehľadnosť a správne umiestnené prvky
 • združujeme nie len MsÚ, ale aj inštitúcie v meste na jedno miesto (školy, škôlky, mestská polícia a podobne)
 • inteligentný vyhľadávač životných situácií
 • 6 rôznych ciest, cez ktoré sa snažíme doviesť občana vždy do životnej situácie
 • životná situácia obsahuje všetko potrebné k jej zvládnutiu, spolu s kontaktnou osobou z úradu a otvoreným prepojením na UPVS (sk)
 • združujeme nie len MsÚ, ale aj inštitúcie v meste na jedno miesto (školy, škôlky, mestská polícia a podobne), ktoré majú svoju jednotnú vizualizáciu, aby sa občan vedel jednoducho orientovať
 • systém úradnej tabule spájame aj s ostatnými oddeleniami, či inštitúciami, s názvom Oznamy mesta, kde môže celý úrad a inštitúcie prehľadne informovať občanov
 • časť Život v meste, kde sa snažíme ľudsky popísať rôzne časti života občana v meste, aby sa vedel jednoducho orientovať a našiel to, čo hľadá
 • prepojenie na visitbanskabystrica.sk, kde sa synchronizujú podujatia s portálom a výlety s mobilnou aplikáciou mesta

 Výhody nového portálu pre MsÚ a jeho administrátorov:

 • niekoľko užívateľských úrovní
 • oddelenia vstupujú len do svojho profilu oddelenia, životných situácií a oznamov mesta
 • rozdelenie jednotlivých častí webu, kde sa nevpisuje súvisiaci text, ale vypĺňajú sa iba jednotlivé možnosti, ktoré zamestnanec vykliká, vyberie možnosť, dokument alebo krátky popis
 • hlavný administrátor schvaľuje obsah na webe, aby sa z neho nestal informačný systém úradu, ale aby bola zachovaná jeho prehľadnosť
 • kompletné dáta sú štruktúrované a vieme z nich vytvoriť prehľadné otvorené dáta webu
 • možnosť prepojiť systém na CoraGeo, Odkazprestarostu, Invipo, Lomtec a podobne, aby bol projekt čo najviac smart

Nové pripravované funkcie, ktoré sa pripravujú:

 • registrácia a následné prihlásenie občana s trvalým bydliskom v meste, aby občania, ktorí platia dane, mohli aj digitálne rozhodovať o dianí v meste ako napríklad hlasovať v anketách, za participatívny rozpočet a vyjadrovať sa k projektom
 • participiálny rozpočet (projekty a hlasovanie)
 • anketový systém
 • projektový systém
 • hlásenie porúch a obmedzení v meste
 • daňové priznanie poslancom

Systém webového portálu je súčasť komplexného riešenia Digitálneho mesta CITIO, ktoré je možné prepojiť s akýmkoľvek existujúcim riešením v meste tak, aby bol systém čo najviac smart a dlhodobo udržateľný.

 

Text vznikol s finančným príspevkom spoločnosti MVI Technology, s.r.o.