Chránená dielňa sa rozrastie na komplexné krízové centrum Šale

Rozhovor s Jozefom Belickým, primátorom Šale o zrealizovaných, ako aj pripravovaných Smart opatreniach pre najbližšie obdobie – so zapojením chránenej dielne, s cieľom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov mesta a užšieho prepojenia jednotlivých systémov.

Mestský kamerový systém v Šali funguje už dlhé roky ako chránená dielňa, ako vznikol tento projekt?

Keď sme začali s budovaním kamerového systému, bolo nám jasné, že je nezmysel, aby sme policajtov, ktorí majú zvláštne vzdelanie, skúšky, výcvik, zamestnali tým, že sa budú pozerať na kamery. Hľadali sme spôsob, ako to zrealizovať a bolo nám jasné, že si budeme musieť pripraviť a zaškoliť ľudí, ktorí by mohli nastúpiť do zamestnania. Žiaľ, finančné možnosti mesta sú obmedzené a tak nie je v silách mesta zamestnať inžinierov, ktorí sa budú pozerať na obrazovky a budú tomu odborne rozumieť. Týchto ľudí si treba vyškoliť a vtedy nám napadlo, že časť peňazí na ich mzdy by bolo možné získať z príspevku na chránenú dielňu a mohli by sme zapojiť telesne postihnutých spoluobčanov. Skúšali sme zamestnať ľudí s rôznym postihnutím, ale nie každý bol schopný túto prácu vykonávať. Išlo napríklad o sluchovo postihnutých ľudí, prípadne tých, ktorí nie sú schopní pre zdravotné postihnutie pracovať aspoň 6 hodín denne.

Ako ste na tom v súčasnosti?

Dnes monitoring kamier kompletne obsluhujeme cez chránenú dielňu a všetci ľudia, ktorí tam pracujú, fungujú v štyroch smenách nepretržite 24 hodín denne. My sme veľmi hrdí na to, že sme im tam našli priestor, lebo sú to múdri ľudia, ktorí sa bez problémov naučia softvérové aj hardvérové ovládanie kamerového systému. Musia vedieť natáčať kamery, v niektorých prípadoch treba sledovať v ktorých bodoch sa kamery zastavujú a podobne. Keď  tam niekto príde pre informáciu o prípade trestného konania, tak náš pracovník mu dokáže vybrať konkrétny bod na najväčšiu obrazovku a priblíži detail, ktorý potrebuje. U nás je súčasťou policajnej správy Okresného riaditeľstva PZ každý rok úspešnosť objasnenosti a patríme medzi tri najúspešnejšie okresy z hľadiska objasnenosti. A úspešnosť je priamo závislá od kamerového systému, ktorý mesto prevádzkuje.

Koľko ľudí tam pracuje?

Myslím, že momentálne 10 alebo 11.

Mali ste v pláne dopĺňať ďalšie a ďalšie funkcionality, čo by tam malo pribudnúť?

Pred dvoma rokmi sme kúpili pre policajtov systém elektronického úradného záznamu. To znamená, že policajt už nepíše na stroji, ako to bolo obvyklé ešte pred piatimi rokmi, že čo vlastne v službe urobil. Každý prípad musel zadokumentovať v nejakej skrátenej podobe do hlásenia a potom mal každý prípad aj samostatný spis. Teraz sa to už vôbec nerobí. Policajt napríklad, ak zistí zlé parkovanie, tak si to vozidlo  mobilom nafotí a okrem toho, že mu automaticky vyskočí či auto nie je v pátraní, tak sa priamo vytvorí udalosť v systéme na policajnej stanici. Túto udalosť ošetruje niekto, kto objasňuje priestupok, alebo to dokončí ten službukonajúci policajt tým, že uloží pokutu. Priamo v mobile zadá, čo sa tam opäť uloží a ukladá sa elektronická kniha záznamov o činnosti. Tento systém sme kúpili preto, lebo umožňuje modulárne rozširovanie. Jedným z rozšírení bol systém Seni Angel, to sú čipy pre osamelo žijúcich starých ľudí.

Ako tento systém funguje?

Ak ste syn a žijete v Bratislave, váš starší rodič žije v Šali sám a chcete mať istotu, že mu bude účinne poskytnutá pomoc v prípade potreby, tak mu zabezpečíte takýto čip. Staršia osoba potom dokáže v ktorejkoľvek chvíli stlačiť tlačidlo a rozsvieti sa maják na policajnej stanici a tomu človeku spojí priamo hovor s políciou. Policajt dokáže privolať tomu dôchodcovi hasičov, záchranku či inú pomoc.  Prípadne, ak ten senior spadne, vtedy sa systém spustí automaticky a operátor počuje či ten človek komunikuje alebo nie. Umožňuje to aj také jednoduché upozornenia – operátor mu môže zavolať, a upozorniť ho, aby si dal zariadenie na nabíjačku, lebo sa mu vybíja baterka. Je to veľmi zaujímavá vec a sme veľmi radi, že sme to do nášho systému implantovali. Vtedy sme si uvedomili, že ak dokážeme ošetrovať naraz dva systémy, tak ich dokážeme ošetrovať aj viac, závisí to len od personálu, teda od počtu ľudí, ktorí to obsluhujú.

Čo by ešte malo pribudnúť?

Máme úradníka, ktorý vám cez mobil zapne alebo zhasne ktorékoľvek svetlo v meste. Človek je len človek, má 8-hodinovú pracovnú dobu, poobede je ešte ako tak ochotný to robiť, urobí to aj v noci. Ale niekedy má dovolenku a odtiaľ sa mu už dovolať neviete. A ten systém má byť nastavený tak, že sa trvale niekde dovoláte pomoci. Preto chceme túto zodpovednosť presunúť na centrálny monitoring. Pripneme tam aj ďalšie služby, rôzne monitorovania – od parkovísk, vzduchu, pôdy, plnosť odpadových kontajnerov, čokoľvek, čo dokáže vyvolať kritickú situáciu tým, že dané zariadenie nie je funkčné.  Ak sa občan využívajúci aplikáciu nevie dostať k informácii, čo je s jeho podnetom alebo problémom, tak bude niekto 24 hodín pripravený tú situáciu riešiť minimálne reštartom systému, aby opäť fungoval. Chceme, aby takto vzniklo krízové pracovisko pre občanov mesta a naďalej to spravovať ako chránenú dielňu. V súčasnosti takto spravujeme kamerový systém, pult centralizovanej ochrany a systém Seni Angel, po rozšírení by sme mohli zamestnávať asi 20 ľudí, čo je dvojnásobok súčasného stavu.

 

Zhováral sa: Juraj Kantorík