Dátová problematika – Slovensko na ceste k Smart Cities

Od súčasného ročníku konferencie chceme jednoduchou formou interpretovať dostupné dáta, ktoré by mali čo najviac objasniť preberané témy daných blokov. Prvé dátové slajdy z bloku Adaptácia na zmenu klímy v mestách sú k dispozícii tu.