Do Smart Cities Klubu pribudlo Partizánske, vo viacerých smeroch je slovenskou jednotkou

Partizánske sa aj na základe svojich napospol pozitívnych skúseností z predchádzajúcej dlhodobej voľnejšej spolupráce stalo 23. členom Smart Cities Klubu (SCK). Formálne sa to udialo počas bratislavskej konferencie Smart City Summit – SME na ceste ku Smart Cities s témou Moderné trendy v mestskej mobilite.

Načasovanie vstupu Partizánskeho do SCK bolo, hoci len pozoruhodnou zhodou okolností, symbolické a príznačné. O deň skôr totiž na najbližšie štyri roky zvolili za predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) primátora spomenutého okresného mesta z juhu Trenčianskeho kraja Jozefa Božika.

„Dávnejšie som – bez ohľadu na to, či ma napokon zvolia za predsedu ZMOS – deklaroval ambíciu, aby sa vzťah Partizánskeho so Smart Cities Klubom posunul na inštitucionalizovanú úroveň. Ako človek, primátor a teraz aj predseda ZMOS chcem spájať ľudí a organizácie a v záujme ich napredovania využívať potenciál, ktorý je v spolupráci vždy obsiahnutý. Každé členstvo takéhoto typu prináša pridanú hodnotu,“ pripomína Jozef Božik.

V nadväznosti na to predznamenáva pracovné stretnutie v trojici s predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozefom Viskupičom a predsedom SCK Miloslavom Juríkom: „Chceme vyslať jasný signál, že spoločným záujmom týchto a všetkých podobných organizácií je, aby zdroj verejnej moci v samosprávach, ktorým je samotný občan, vnímal ich činnosť ako čo najlepšiu, najmodernejšiu a najúčinnejšiu. Spájanie posilňuje vplyv jednotlivých subjektov na zlepšovanie legislatívneho prostredia a zvyšovanie podpory miest a obcí.“

Každé sídlo je individuálne, má svoju koncepciu rozvoja. Primátor Partizánskeho však upozorňuje: „Napriek osobitostiam si treba uvedomiť, že príklady z praxe motivujú, podnecujú, eventuálne vystríhajú pred nástrahami a chybami. Veľa riešení sa dá naprieč Slovenskom až po najnižšiu komunálnu úroveň unifikovať a realizovať obdobným spôsobom. Som presvedčený, že práve Smart Cities Klub okrem mnohých iných prínosov svojej činnosti predstavuje ideálnu platformu na združovanie samospráv, ktoré majú ambíciu v čo najväčšej miere získavať zdroje viazané na inovatívnosť projektov.

Ako novozvoleného predsedu ZMOS ma poteší, ak Smart Cities Klub dospeje k poznatku, že spolupráca s touto strešnou organizáciou miest a obcí rozširuje jeho priestor na odovzdávanie skúseností a prezentáciu záujmov občanov zastúpených samosprávami v interakcii s vládou, ministerstvami, parlamentom a inštitúciami ústrednej štátnej správy, ale aj pri komunikácii s podnikateľskou sférou a zahraničím. Súbežne Smart Cities Klub môže byť pre štát v rámci tohto segmentu veľmi užitočným partnerom vzhľadom na svoje poslanie a agendu: inovovať a modernizovať aktivity samospráv, robiť ich smart.“

Partizánske od Smart Cities Klubu podložene môže očakávať podporu napríklad pri prechode na nízkouhlíkovú dopravu, skvalitňovaní prostredia či efektívnom čerpaní prostriedkov v novom programovom období. Členstvo odobrili mestskí poslanci na rokovaní koncom apríla.

Partizánske pod svojím historickým názvom Baťovany počnúc medzivojnovým obdobím bolo etalónom a priekopníkom pokroku predovšetkým v zmysle zavádzania technológií či zvyšovania kvality bývania. Hlási sa k tomuto odkazu, vníma ho ako záväzok a zachováva kontinuitu.

„Tento rok oslavujeme 85. výročie založenia Janom Antonínom Baťom, ktorý položil základy modernej éry Partizánskeho. Firma Baťa podnietila budovanie osady, z ktorej neskôr vzniklo mestečko a napokon mesto premenované do súčasnej podoby. Veľa vecí, s ktorými Jan Antonín Baťa prišiel, bolo vskutku prelomových. Stačí spomenúť 16-poschodový 77,5 metra vysoký ‚Mrakodrap 21‘ v Zlíne z konca 30. rokov minulého storočia.

Partizánske od začiatku bolo absolútne funkcionalistickým mestom zároveň plným zelene, potom za socializmu sústavne priťahovalo mladých ľudí, lebo veľká obuvnícka fabrika si žiadala úmerný počet zamestnancov. Medzičasom je doba inde, ale usilujeme sa držať krok, využívať európske zdroje, nové formy komunikácie a výdobytky 21. storočia celkovo,“ konštatuje čerstvo 47-ročný miestny rodák Jozef Božik, ktorý je primátorom od roku 2010, čiže už štvrté volebné obdobie.

Partizánske sa za vlaňajšok hrdí historicky najvyšším skóre 88 % v hodnotení transparentnosti fungovania samospráv medzi stovkou monitorovaných najväčších miest a mestských častí. Rebríček otvorenosti voči verejnej kontrole sa opiera o 109 indikátorov v 11 oblastiach a už od roku 2010 ho zostavuje mimovládna organizácia Transparency International Slovakia (TIS).

Za zmienku a vyzdvihnutie nesporne stojí aj skutočnosť, že mesto zo sútoku Nitry a Nitrice ako prvé v rámci V4 oslovili stať sa súčasťou európskeho projektu Zero Waste Cities, a to zásluhou stupňa efektivity zberu kuchynského odpadu až na takmer dokonalej úrovni 99,93 % čistoty: „Je pre nás veľkou cťou, že sme sa stali jednotkou nadnárodného regiónu s 50 miliónmi obyvateľov. Ani Bratislava, ani Praha, ani Budapešť, ani Varšava. Každá domácnosť zapojená do programu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom má od nás 10-litrové vedierka s QR kódmi na elektronickú evidenciu údajov, zabezpečujeme pravidelný zber a bezplatnú výmenu kompostovateľných vrecúšok. Bytov je neúrekom a vždy v pondelok a piatok naši terénni pomocníci analyzujú a dočisťujú odpad a znášajú ho obrazne i doslova až od dvanástych poschodí. Samozrejme, cyklus uzatvára vlastná kompostáreň.“

Za prvý rok projektu sa podarilo zaangažovať 60 % domácností a vyzbierať 46 kg tzv. kuchynského odpadu na jedného obyvateľa zapojeného do systému.

Jozef Božik ďalej referuje: „Ako iba 8. zo 141 miest Slovenska dokončujeme z európskych prostriedkov vlastnú linku na dotrieďovanie a mechanicko-biologickú úpravu zmesového odpadu: výsledkom bude zhodnocovanie až 30 – 40 % objemu na alternatívne tuhé palivo pre cementárne. Technológia bude situovaná v novej hale v areáli bývalej obuvníckej továrne, hodnota investície je 6 miliónov eur a som rád, že Technické služby mesta Partizánske s podporou radnice išli do tohto projektu a uspeli. Považujem to za ďalšiu pozitívnu správu.“

Know-how nadobudnuté zásluhou členstva v Smart Cities Klubu môže podľa radnice vyše 21-tisícového mesta podporiť regionálnu zamestnanosť, a to hlavne v oblasti inovatívnych riešení, ďalej rozvoj kvality života občanov, revitalizáciu v súlade s princípmi udržateľnosti, ale aj dôslednejšie využívanie obnoviteľných foriem a zdrojov energií či efektívnejšiu dopravu.

Partizánske vstúpilo do SCK, aby malo komplexný prístup k informáciám a inšpiráciám. „Je to súčasťou zámeru upgradovať naše aktivity a zamerať sa na moderné a inovatívne riešenia, ktoré idú viac do hĺbky, sú kontemplatívnejšie. Zároveň, samozrejme, sami budeme odovzdávať poznatky a inšpirácie, ktoré by mohli byť prospešné pre našich partnerov. Už teraz sa teším na stretnutia s kolegami,“ netají Jozef Božik.