Dublin vyzýva na podávanie žiadostí o financovanie opatrení v oblasti klímy

Dublinská mestská rada vyzýva komunity, aby sa uchádzali o finančné prostriedky na akčné programy v oblasti klímy.

Ministerstvo životného prostredia, klímy a komunikácie pridelilo rade 1 938 miliónov eur na pomoc pri formovaní a rozvoji nízkouhlíkových komunít.