Dubnica našla pol milióna. Stačilo smart riešenie

DUBNICA NAD VÁHOM – Pozrieť sa na vlastné dáta iným pohľadom sa Dubničanom vyplatilo. Vďaka inovatívnemu postupu mesto našlo spôsob, ako efektívnejšie pracovať s daňovými príjmami a získalo tak do svojho rozpočtu pol milióna eur navyše. O tom, ako nájsť skryté rezervy sa primátor Dubnice Peter Wolf podelil so svojimi kolegami z iných miest na online podujatí Smart Cities Klubu.

Výpadky príjmov v ťažkom období sa dubnická radnica rozhodla neriešiť zvyšovaním daní či iných poplatkov. Namiesto toho primátor upriamil pozornosť na analýzy a vyhodnocovanie efektivity existujúcich zdrojov.

„Hľadali sme zdroje, s ktorými by sme mohli pracovať bez nadmernej byrokracie a vedeli ich investovať do efektívnych riešení rýchlo a v zmysle našich mestských priorít.“ vysvetlil motív dubnický primátor na workshope Smart City Academy.

Mesto ich napokon našlo pri pohľade do vlastných dát. „Pozreli sme sa na údaje z katastra nehnuteľností, pričom nás zaujímal najmä typ a využitie pozemku. Tieto dáta sme potom porovnali s tým, čo občania nahlasovali vo svojich daňových priznaniach,“ hovorí Wolf.

Rozdiely boli veľké – až pätina všetkých údajov nezodpovedala skutočnosti a v piatich percentách prípadov mesto nevyrúbilo daň tam, kde malo. Mesto preto začalo s čistením údajov a ich zosúlaďovaním s reálnym stavom. Výsledok – len za minulý rok dvadsaťpäťtisícové mesto na Považí vďaka presnejším údajom dokázalo získať do rozpočtu o pol milióna eur viac.

 

Na prvý pohľad

Úlohu výrazne zjednodušili moderné technológie. Mesto všetky údaje nahralo do svojej smart mapy a získalo tak informácie v prehľadnej grafickej podobe.

Na mape v jednotlivých vrstvách vidno všetky pozemky a nehnuteľnosti, pričom tie, pri ktorých údaje z katastra nesedia s podaným daňovým priznaním, svietia na červeno. Pre príslušný odbor je potom jednoduchšie kontaktovať priamo občanov a hľadať príčinu nesúladu a prípadne vyrúbiť daň i spätne. Mesto má k dispozícii mapu z rokov 2017 i 2014, takže zmeny môže sledovať aj do minulosti.

Systém sa natoľko osvedčil, že mesto teraz plánuje spoluprácu s komerčnou spoločnosťou, ktorá by dodávala presnejšie mapové podklady s častejšou frekvenciou ako tie, ktoré sú dostupné od štátu.

Dubnici by to mohlo umožniť zaviesť ďalšie inovácie. „Ak by sme sa sústredili len na príjmy a ekonomickú stránku, tak ďalšiu veľkú rezervu vidíme v dani za psa,“ hovorí Wolf.

 

Plány do budúcnosti

Dodatočné zdaňovanie síce do mestskej pokladnice prinieslo potrebné prostriedky, no primátor sám priznáva, že išlo o politicky náročnú tému. Získané financie sa preto mesto rozhodlo transparentne investovať. „Vysvetľujeme ľuďom, že síce museli doplatiť svoje nedoplatky, no získali za to konkrétny chodník či opravenú cestu, smerujúcu trebárs do ich prevádzky,“ hovorí s tým, že najvyššie čiastky získali práve od právnických osôb.

Analýza a vyhodnocovanie dostupných dát v spojení s prehľadnou vizualizáciou podľa dubnického primátor otvára aj mnohé iné možnosti vo všetkých agendách samosprávy. „Získame tak lepší prehľad o inžinierskych sieťach, mobiliári, či stave verejného osvetlenia,“ hovorí. V budúcnosti mesto plánuje viac pracovať aj s odpadovým hospodárstvom, keď chce využiť analytický prístup napríklad na zisťovanie, ktoré domy či paneláky nedostatočne triedia odpad. Tie potom chce motivovať zdôraznením úspor.

 

Lepšie služby pre občanov

Workshopy Smart City Academy sú jedným z podujatí, ktoré pre svojich členov organizuje Smart Cities Klub. Sústredí sa v nich na praktické problémy, s ktorými sa pasujú mestá a slúži na výmenu skúseností a hľadanie fungujúcich riešení.

„Téma efektívneho výberu daní a práca s dátami v tejto oblasti je pre samosprávu veľmi silnou témou,“ zhodnotil prínos workshopu žilinský primátor Peter Fiabáne. „Aj mesto Žilina už nastúpilo na túto cestu, no napriek tomu sú pre nás informácie a skúsenosti kolegov z Dubnice nad Váhom veľkou pomocou a prínosom,“ dodal.

Členovia klubu sa môžu obrátiť na skúsených odborníkov zo Slovenska i zahraničia. Viaceré členské mestá už pracujú na rozvoji svojej koncepcie a na konkrétnych krokoch v oblasti dátového rozvoja pod taktovkou predsedu rady expertov Petra Dolíhala, ktorý dubnický workshop aj moderoval.

Rozvoj klubu si všímajú i zahraniční partneri. „Nedávno som sa zúčastnil na druhom okrúhlom stole OECD pre rozvoj smart miest, na ktorom sa potvrdil správny koncept nášho združenia,“ povedal predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík. „Zdieľanie skúseností, ochota vzájomne si pomáhať v stále náročnejšej problematike moderných technológií a zároveň postupná zmena vnútorného fungovania miest vo výsledku povedie k vyššej efektivite a lepším službám pre občanov. Toto je prístup viacerých miest, ktoré sú vo svete pozitívnym príkladom pre ostatných,“ dodal.

Smart Cities Klub pre svojich členov už čoskoro plánuje aj ďalšie workshopy a konferencie na zaujímavé témy.