Pochopme, že zdrojom rastu sú obce

Efektívnejšie bude naštartovať menšie a stredné komunálne projekty.

Slovensko dostalo z Bruselu dobrú správu. Európska komisia v reakcii na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 navrhla novú iniciatívu REACT-EU, ktorou sa pre Slovensko zvýši finančná alokácia programového obdobia 2014 – 2020 o 780 miliónov eur. Podpora má byť zameraná na produkty a služby pre zdravotnícke zabezpečenie, na investície do rozvoja malých a stredných podnikov, prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku vo všetkých odvetviach, pričom zdroje majú byť určené na projekty, ktoré je možné zrealizovať rýchlo.

Na jednej strane je to skutočne dobrá správa. Ide o dodatočné zdroje, ktoré poskytnú potrebnú investičnú injekciu medzi aktuálnym a budúcim programovým obdobím. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa rozhodlo vyčleniť na to, aby sa investičné projekty stali realitou, sumu 44 miliónov eur na predprojektovú prípravu.

Tento článok vyšiel ako komentár v Hospodárskych novinách. Celý článok si môžete prečítať tu.

Celý článok vo formáte pdf si môžete prečítať tu.