Vizí organizace Gate 21 je dostat kodaňskou aglomeraci na pozici světového lídra růstu založeného na přechodu k ekologičtějším řešením.

GATE21 – Měnící se města a chytré osvětlení

Jacob Lundgaard je ředitelem rozvoje v organizaci Gate 21, která působí v hlavním městě Dánska, Kodani. V oblasti rozvoje společnosti na základě ekologických principů platí za předního skandinávského odborníka na společné vytváření nových řešení a transfer znalostí mezi obcemi, průmyslem a akademickou sférou.

V minulých letech se zaměřil zejména na možnosti, které nabízí koncept Smart City, a na zrychlení změn v městských prostředích prostřednictvím tzv. živých laboratoří.

 

Gate 21 představuje partnerství obcí, firem a znalostních institucí, které společnou prací usilují o naplnění cíle zrychlení přechodu k ekologičtějšímu fungování.

Vizí organizace Gate 21 je dostat kodaňskou aglomeraci na pozici světového lídra růstu založeného na přechodu k ekologičtějším řešením. Strategie vychází z využití regionální a místní veřejné poptávky za účelem rozvoje, předvedení a zavádění nových energeticky a zdrojově účinných řešení v oblasti klimatu a využívání energie. Region hlavního města a řada obcí v kodaňské aglomeraci (zahrnující také všechny obce švédské oblasti Scania) přijaly ambiciózní cíle pro přechod ke společnosti nezávislé na fosilních palivech. Právě tyto ambice, spolu se silnou zelenou značkou, kterou jsme již vybudovali, a naší schopností spolupracovat na nových řešeních napříč vládními agenturami, podniky a znalostními a výzkumnými institucemi jsou východiska, na nichž kodaňská aglomerace může založit svoji pozici regionálního lídra ekologických změn a růstu. Přechod k ekologičtějšímu fungování je silným tématem také v mezinárodním kontextu. Po těchto řešeních existuje globální poptávka. Podaří-li se zvládnout náročné politické cíle regionu, může to být impuls pro posílení náskoku dánských firem a jejich schopnosti přitáhnout více zahraničních investic do zelených řešení.

Gate 21 si klade za cíl propojovat partnery v rámci spoluprací mezi veřejnými, soukromými a vzdělávacími institucemi. Během prvních devíti let svého působení se organizaci Gate 21 podařilo dosáhnout významných výsledků a představit nové cesty růstu skrze zelenější řešení. Můžeme proto nabídnout osvědčenou a stabilní platformu pro inovace a spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a přispět tak k naplnění smělých cílů pro kodaňskou aglomeraci. Plán na následující léta je jasný: Gate 21 bude spolu se stále se rozšiřující partnerskou základnou a klíčovými agenturami rozvoje podnikání usilovně pracovat na realizaci naší vize. Gate 21 může významně přispět ke sdílení znalostí, společnému zakládání a budování Živých laboratoří, ve kterých se mohou obce a regiony stát zkušebnami a výstavními prostory pro nová zelená řešení navrhovaná společnostmi působícími v oblasti vývoje a zavádění nových technologií.

Partneři organizace Gate21:

 • Regiony a obce: více než 40
 • Společnosti (s celosvětovou i místní působností, např. Cisco a Philips, a dále společnosti veřejných služeb): více než 40
 • Znalostní instituce: 5
 • Sekretariát: 70 zaměstnanců
 • Činnost zahájena v roce 2009
 • Počet aktivních projektů v délce 2–3 roky: 40

Živá laboratoř DOLL:

Jednou z živých laboratoří vytvořených organizací Gate21 je Živá laboratoř DOLL. Zaměřuje se na potřeby nově vznikajících chytrých a propojených měst a jejím posláním je vytvořit jakési inovativní hřiště a transparentní prostor pro nové komplexní trhy. Živá laboratoř DOLL je největší živou laboratoří pro veřejné osvětlení a koncept Smart City v Evropě.

Živá laboratoř DOLL nabízí neutrální prostředí pro setkání nákupčích a výrobců inteligentního pouličního osvětlení a řešení Smart City. Zájemci tak mají možnost zažít nejpokročilejší technická řešení v přirozeném prostředí. Ti, kdo o investicích do řešení nového osvětlení a projektech Smart City rozhodují, tak získávají lepší vhled a znalosti, které jim tento proces usnadní. Řešení jsou řízena z návštěvnického centra DOLL, které se nachází v samotném srdci Živé laboratoře, kde probíhá také sběr a analýza dat.

 • Pilotní lokalita, celkový rozsah: 12 kilometrů silnic a cyklistických pruhů
 • Testovací a předváděcí zóny: 49 zón (200–300 metrů ulice nebo jízdních pruhů pro cyklisty v každé zóně)
 • Partnerské společnosti: 50 (společnosti, které testují a předvádí různá řešení)
 • Návštěvníci z celého světa: více než 100 měst z více než 30 zemí
 • Mediální pokrytí: více než 80 mediálních titulů po celém světě
 • Konsorcium: Dánská technická univerzita, město Albertslund a Gate 21
 • Financování: inovace v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru: státní finanční podpora spolu s poplatky soukromých partnerů

Projekt DOLL má pozici světového tahouna. V rámci projektu se testuje více než 80 různých systémů osvětlení, které využívají celkem 13 řídicích systémů v rámci 5 různých síťových technologií. Testování zahrnuje použitelnost, barevnou teplotu, detekci pohybu, hodnocení oslnění a další parametry.

V návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady, která stanoví požadavky na ekodesign, dánské obce postupně přecházejí z pouličního osvětlení využívajícího zdroje obsahující rtuť na osvětlení typu LED. Tato změna v sobě skrývá potenciál okamžité 50% úspory spotřeby elektrické energie.

Přechod na nový systém ale není levný. V samotné Kodani (bez přilehlých předměstí) investice do LED veřejného osvětlení přesáhly 30 milionů euro. Z nákladnosti těchto změn vyplývá, že je opravdu důležité přijímat taková rozhodnutí, která dokáží nejen naplnit současné potřeby, ale jsou připravena také na budoucnost. To je přesně bod, ve kterém vstupuje do hry projekt DOLL, jako prostor vytvářející optimální předpoklady pro veřejné činitele pro výběr toho nejlepšího řešení v rámci investičního rozhodování. Vytvoření oblasti, kde jsou vedle sebe představeny různé systémy, zvyšuje transparentnost a napomáhá ozřejmit jedinečné funkce jednotlivých řešení.

Vedle okamžité úspory spotřeby elektrické energie získávají návštěvníci laboratoří DOLL také cenné vhledy do postupů, jakými lze dále maximalizovat úspory elektřiny. Jako příklad lze uvést zavádění inteligentních systémů řízení osvětlení, které mají v porovnání s tradičním pouličním osvětlením potenciál další 25% úspory spotřeby).

Na národní úrovni by pak transformace systému na LED pouliční osvětlení s inteligentním řízením mohla ročně ušetřit 140 GWh, což odpovídá zhruba 100 000 tun oxidu uhličitého a ve finančních ukazatelích představuje úsporu přibližně 30 milionů euro. Jako bonus získávají tvůrci rozhodnutí ve veřejném sektoru inspiraci a příležitost seznámit se s více než 50 dalšími řešeními pro chytrá města, která jsou na místě vystavena. Mezi těmito systémy nechybí řešení pro inteligentní parkování, nakládaní s odpady a možnost využít sloupy veřejného osvětlení jako nosiče dalších chytrých řešení pro městský provoz. Všechna tato řešení jsou cestou k dalším úsporám, jednak finančním a jednak úsporám oxidu uhličitého, čímž pomáhají zvýšit kvalitu života obyvatel měst.

Zdroj: City:One 1/2018