Inteligentných miest na Slovensku pribúda

Miest, ktoré sa rozhodli využívať inteligentné technológie a služby na zlepšovanie života svojich obyvateľov, bude na Slovensku opäť viac.

Bratislava 23. septembra (OTS) – Žilina a Lučenec sa stali novými členmi Smart Cities klubu, aby dokázali čo najlepšie využiť doterajšie skúsenosti s budovaním inteligentných miest zo Slovenska i zahraničia. Práve Smart Cities klub im poskytuje platformu, vďaka ktorej dokážu vytvárať kvalitnejšie pilotné projekty, čerpať z databázy medzinárodných odborníkov, efektívnejšie využívať finančné zdroje a v konečnom dôsledku tak zlepšovať život vo svojom meste.

Viac členov znamená viac nápadov, podnetov, viac možností a viac skúseností, preto som veľmi rád, že sa naše rady opäť rozrástli,“ hovorí Miloslav Jurík, predseda Smart Cities klubu. „Už teraz sa teším na prvé projekty, ktoré z tejto spolupráce vzídu. Našim cieľom je meniť slovenské mestá s využitím smart technológií, no nie len prvoplánovo. Hlavným cieľom je komplexná vízia, ktorá zlepší kvalitu života. Verím, že aj vďaka novým členom sa nám podarí túto myšlienku uviesť do života,“ dodáva.

Dôkazom tohto postupu je rozšírené zasadnutie Smart Cities klubu, kde experti a zástupcovia členských miest uplatnili svoje návrhy pri navrhovaní investičných priorít za Smart oblasti do budúceho programového obdobia pri čerpaní eurofondov. Takto vznikla interdisciplinárna programová skupina, ktorá bude vo svojej práci ďalej pokračovať až do schválenia partnerskej dohody.

Smart Cities klub je neformálna platforma, ktorá svojim členom pomáha s prípravou projektov určených na zvyšovanie kvality obyvateľov. Už dnes je jeho členmi niekoľko krajských miest, ako napríklad Trnava či Banská Bystrica, ktoré čoskoro doplní Prešov a viacero okresných miest od Hlohovca až po Michalovce.

V rámci klubu si členovia môžu nielen vymieňať vzájomné skúsenosti a pomáhať si pri vytváraní projektov – k dispozícii okrem toho majú stretnutia s expertným zborom poradcov a lepší prístup k financovaniu. Vďaka intenzívnej komunikácii a spolupráci so zahraničnými partnermi majú členovia možnosť zúčastňovať sa na medzinárodnej diskusii a výmene poznatkov pri tvorbe vízií i konkrétnych opatrení. V snahe zvyšovať kvalitu života svojich obyvateľov sa Smart Cities klub inšpiruje najmä na severe Európy. Združenie intenzívne spolupracuje so svojimi nórskymi partnermi zo siete Smart Cities Norway Network, ako aj ďalšími organizáciami vo Švédsku, Dánsku či Holandsku. Svojich partnerov má aj v krajinách V4.

Smart Cities klub vznikol ako výsledok viac ako 20-ročnej spolupráce so samosprávami na Slovensku a vyše 10-ročnou komunikáciou so škandinávskymi partnermi a ďalšími zahraničnými partnermi. Okruh profesionálnej spolupráce so zahraničím sa osvedčil – budeme ho aj naďalej rozširovať.