Príručka pre Smart mestá

The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) resp. Európske inovačné partnerstvo pre oblasť oblasti inteligentných miest a komunít je iniciatívou Európskej komisie, ktorá spája mestá, priemyselné odvetvia, malé a stretné podniky, investorov, výskumníkov a iných aktérov inteligentného mesta. Počas URBIS SMART CITY FAIR v Brne sme mali možnosť stretnúť sa s pani Judith Borsboom-van Beurden z Nórskej univerzity pre vedu a techniku v Trondheime (NTNU), jednou z autoriek publikácie, ktorú NTNU a EIP-SCC vydali v júni tohto roku.

„Príručka“ pre mestá pod názvom „Smart City Guidance Package“ je zameraná na praktické otázky procesu tvorby Smart City a je akousi cestovnou mapou resp. konkrétnym návodom ako na to. Publikácia (v angličtine) je vo formáte pdf prístupná na stiahnutie na stránke EIP-SCC. Stiahnuť si ju môžete aj z našej stránky: