Dánsky Smart City Insights a slovenský Smart Cities klub podpísali Memorandum o spolupráci

Dánsky Smart City Insights a slovenský Smart Cities klub podpísali Memorandum o spolupráci. Úvodnú spoluprácu iniciovala účasť na seminári a workshope pod názvom “Building Smart Cities“ v Kodani na jeseň roku 2017. Podujatie bolo organizované slovenským veľvyslanectvom v Dánsku. Následná pravidelná komunikácia a konzultácie v oblasti rozvoja Smart Cities a najnovších trendov v dátovo vedenom rozvoji miest medzi zástupcami oboch organizácií vyústili až do podpisu spoločného memoranda.

„Memorandum medzi našimi organizáciami predstavuje veľkú príležitosť na spoluprácu a zdieľanie poznatkov medzi slovenskými zainteresovanými stranami a odborníkmi zo zahraničia. Existuje už veľa príkladov projektov inteligentných miest po celom svete, existuje však len málo poznatkov o tom, ako tieto projekty prispôsobiť a ako ich implementovať v praxi.“ uviedol Peter Bjørn Larsen, zakladateľ a výkonný riaditeľ Smart City Insights.

„Smart City Insights vnímame ako cenného partnera vďaka odbornosti, ktorú získali dlhoročnou spoluprácou so širokou škálou zúčastnených strán Smart City. Verím že tieto znalosti pomôžu zabezpečiť, aby Slovensko mohlo vytvárať inovatívne riešenia v mestských, regionálnych a národných výzvach a vytvárať životaschopnejšie a atraktívnejšie mestá, a zároveň zabezpečiť účinnejšie procesy v rôznych mestských službách. Tým sa dosiahnu úspory, ktoré sa dajú opätovne použiť na dôležitejšie projekty. Preto sa veľmi teším na spoluprácu s Petrom a jeho tímom“ uviedol Miloslav Jurík, predseda Smart Cities klubu.

O Smart City Insights

Smart City Insights je medzinárodná konzultačná spoločnosť, ktorá poskytuje poradenstvo mestám, regiónom, vládam a firmám k tomu, aby im pomohla úspešne realizovať koncept Smart City. Spoločnosť má viac ako 10 rokov skúsenosti so Smart Cities so svojimi projektami po celom svete, napríklad v Kanade, Austrálii, Fínsku, Škótsku, Saudskej Arábii, Francúzsku a Škandinávii.

Realizácia Smart City v praxi a „co-creation“ sú základnými piliermi služieb, ktorá firma poskytuje. SCI ponúka širokú škálu podporných služieb, od organizácie procesov, expertných vstupov, po podporu v zhotovovaní a realizácie stratégií. Spôsob riadenia, organizácia, inteligentné investície a obchodné modely sú príkladmi služieb.

Spoločnosť má taktiež unikátne vedomosti a náhľady v sfére dát, ekosystémov na zdieľanie dát, trhov a obchodných príležitostí založených na niekoľkoročných skúsenostiach s budovaním a riadením dátových trhov.

Viac info na: www.smartcityinsights.dk