Inteligentných miest na Slovensku pribúda

Miest, ktoré sa rozhodli využívať inteligentné technológie a služby na zlepšovanie života svojich obyvateľov, bude na Slovensku opäť viac. Čítať ďalej

Nadšenie je cennejšie ako peniaze

Terje Christensen je podnikateľ, ktorý vybudoval viacero firiem, pôsobí ako mentor pre startupy, posledné roky však venoval svoj čas vytvoreniu Smart Cities Norway – Network. Ide o otvorenú, neformálnu sieť, ktorá spája verejnú sféru, samosprávy, startupy, vývoj, podnikateľov a vládne organizácie. Má 185 členov a 1400 občanov, ktorí ju podporujú. Terje je správna osoba, s ktorou sa dá diskutovať o tom, ako je možné prepojiť konzervatívny svet samospráv s inovatívnym a agilným prístupom startupov v jeho Smart Cities Norway – Network.     Čítať ďalej

Vystúpenie VZÚ Oslo v paneli k Smart Cities v rámci najväčšej nórskej konferencie Arendalsuka 2019

Denisa Frelichová, veľvyslankyňa SR v Nórsku, vystúpila na konferencii Arendalsuka 2019 (www.arendalsuka.no) v rámci panelu k Smart Cities na pozvanie Smart Cities Norway Network. Spolu s veľvyslancami Kórejskej republiky, Maďarska, Belgicka a Dánska predstavili prístupy svojich krajín k realizácii konceptu Smart Cities (výzvy, príležitosti, Agenda 2030, príklady úspešných projektov, národné a regionálne stratégie, medzinárodná spolupráca). Čítať ďalej

Okrúhly stôl OECD o inteligentných mestách a inkluzívnom raste

Dňa 9. júla 2019 sa v Paríži v sídle OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) konal prvý okrúhly stôl venovaný problematike inteligentných miest a inkluzívneho rastu. Za Smart Cities klub sa ho na pozvanie Stálej misie SR pri OECD v Paríži zúčastnil jeho predseda – Miloslav Jurík. Za Ministerstvo hospodárstva SR sa zúčastnil Martin Horváth zo sekcie podnikateľského prostredia a inovácií. Čítať ďalej

Európsky týždeň mobility 2019

Príhovor komisárky Európskej komisie pani Violety Bulc, zodpovednej za oblasť mobility a dopravy, k Európskemu týždňu mobility 2019.