Vystúpenie VZÚ Oslo v paneli k Smart Cities v rámci najväčšej nórskej konferencie Arendalsuka 2019

Denisa Frelichová, veľvyslankyňa SR v Nórsku, vystúpila na konferencii Arendalsuka 2019 (www.arendalsuka.no) v rámci panelu k Smart Cities na pozvanie Smart Cities Norway Network. Spolu s veľvyslancami Kórejskej republiky, Maďarska, Belgicka a Dánska predstavili prístupy svojich krajín k realizácii konceptu Smart Cities (výzvy, príležitosti, Agenda 2030, príklady úspešných projektov, národné a regionálne stratégie, medzinárodná spolupráca).

Arendalsuka je najväčšou politickou platformou v Nórsku. Od roku 2012 poskytuje priestor pre neformálnu diskusiu občanov s nórskymi politikmi, členmi vlády, parlamentu, podnikateľskej sféry, akademickej obce a občianskej spoločnosti k celému spektru aktuálnych otázok. Konferenciu otvorila premiérka Solbergová a ministerka zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Soreidová. Konferencia prebieha v nórčine a je zameraná na nórske subjekty, panel k Smart Cities bol pilotným projektom, kedy boli prvýkrát pozvaní veľvyslanci vybraných krajín nielen ako pozorovatelia, ale s aktívnou účasťou s cieľom rozšíriť podujatie o medzinárodnú dimenziu, zdieľať skúsenosti, inšpirovať a posilňovať partnerstvá v oblasti Smart Cities.

Vzhľadom na obsah a rozsah podujatia bola aktívna prítomnosť VZÚ SR Oslo k jednej z prioritných tém v Nórsku (Oslo je v roku 2019 Green Capital of Europe) výbornou prezentáciou a zviditeľnením Slovenska v Nórsku. VZÚ Oslo prezentovala prístup SK ku konceptu Smart Cities na základe podkladu MH SR, UPVI, MŽP, SmartCities klubu a i.

Smart Cities Norway a Smart Cities Klub Slovensko podpísali v nadväznosti na ekonomický seminár k Smart Cities organizovaný ZÚ Oslo v júni 2018 na okraj štátnej návštevy prezidenta SR v NK Memorandum o spolupráci. Na jar 2020 plánuje Smart Cities Norway Network zorganizovať konferenciu v Bergene s aktívnou účasťou zahraničných inovatívnych spoločností, vrátane SR vzhľadom na vysoký počet atraktívnych SK inovatívnych firiem zaujímavých pre oblasť Smart Cities, ktoré sa dostali do povedomia v Nórsku aj vďaka  obchodným seminárom zorganizovaným ZÚ Oslo v júni 2018 a v máji 2019.

Denisa Frelichová, VZÚ Oslo

Celý video záznam:

 

Zdroj foto: https://www.facebook.com/smartebyernorge/

Zdroj video: https://www.facebook.com/smartebyernorge/videos/1493057290896100/