Smart Cities Workshop

Konkurencieschopnosť miest, obcí a podnikateľských subjektov v rámci agendy Smart Cities bude hlavnou témou workshopu, ktorý sa uskutoční 25. novembra v Bratislave. Na podujatí s názvom Smart Cities Workshop sa stretnú domáci aj zahraniční odborníci z Francúzska, Izraela, Nórska a Veľkej Británie. Podujatie pripravuje rezort hospodárstva spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ďalšími partnermi. Účasť na workshope je limitovaná a záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom web stránky http://smartcities.fsvucm.sk najneskôr do 21. novembra 2019 alebo do naplnenia kapacity.

Smart Cities Workshop je organizovaný na základe spolupráce Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ich partnerov – Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, Smart Cities Klubu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Stálej misie SR pri OECD v Paríži.

Workshop je primárne zameraný na mentoring a koučing a bude venovaný predovšetkým cieľovej skupine agendy Smart Cities – slovenským inovatívnym firmám, ktoré budú mať možnosť svoje projekty prekonzultovať s významným expertom a riešiť otázky rozvoja ich projektov nielen na Slovensku ale aj v medzinárodnom kontexte. Zmyslom workshopu je prezentovať poznatky o implementácii agendy Smart Cities prostredníctvom interaktívneho mentoringového princípu a zvýšiť pripravenosť delegátov podujatia. Smart Cities Workshop je celodenné podujatie rozdelené na dopoludňajšiu konferenčnú časť a popoludňajšiu workshopovú časť. Veríme, že spolupráca a skúsenosti z rozvinutých krajín sveta a prenos cenných informácií a dát z globálne operujúcej a nadnárodnej inštitúcie, akou je OECD, prinesú exkluzívne know-how pre podnikateľov a pomôžu pozdvihnúť agendu Smart Cities na novú úroveň. Aspekt mentoringu firiem považujeme za kľúčový, nakoľko nesie potenciál pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu a prispieva ku kvalite nasadzovania inovatívnych riešení v mestách na Slovensku.

Všetky dostupné informácie o speakroch a mentoroch podujatia, ako aj o programe sú zverejnené na webovom sídle podujatia http://smartcities.fsvucm.sk a na sociálnych sieťach.

Zdroj: MH SR