Smart City Academy – obstarávanie inovácií

Smart Cities klub v spolupráci s pánom primátorom mesta Hlohovec, Ing. Miroslavom Kollárom, podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie, Mgr. Jurajom Bugalom, ktorý je zodpovedný za modernizáciu verejného obstarávania a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku si vás dovoľuje pozvať na odborný workshop pod názvom „Smart City Academy – obstarávanie inovácií“, ktorý sa uskutoční dňa 3.12.2019 od 8:30 na zámku v Hlohovci.

Ukazuje sa, že verejné obstarávanie je limitujúcim faktorom pri obstarávaní inovácií, ako aj investícií zameraných na vysokú kvalitu a často pri tradičnom prístupe spôsobuje predlžovanie investičného a projektového cyklu. S cieľom pomôcť odstrániť tieto nedostatky sme sa rozhodli s Úradom pre verejné obstarávanie a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva nielen poukázať na jestvujúce problémy, ale aj navrhnúť osvedčené spôsoby riešenia. Hospodárska prax ukázala, že efektívne verejné obstarávanie je jedným z rozhodujúcich faktorov pri úspešných konceptoch Smart Cities.

Odborný workshop je určený primátorom, prednostom a odborným pracovníkom miest. Jeho súčasťou bude vystúpenie zástupcu mesta Hilversum v Holandsku, ktorý popíše postup a etapy tvorby Smart City v tomto meste, príspevok Jaroslava Kacera, bývalého námestníka primátora mesta Brno pre oblasť Smart city, ktorý priblíži realizáciu prvého konceptu Smart mesta v Českej republike a ich skúsenosti so zapojením obyvateľov do prípravy konceptu a vystúpenie zástupcu Úradu pre verejné obstarávanie s príkladmi dobrej praxe v oblasti obstarávania kvality a inovácií.

Odborný workshop je primárne určený členským mestám Smart Cities klubu a pozvaným hosťom. Potenciálne voľné miesta si overte, prosím, e-mailom na adrese i.konecna@smartcitiesklub.sk.

Projekt je spolufinancovaný z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.