Letisko Budapešť optimalizuje prevádzku pomocou strojového učenia na pochopenie správanie sa cestujúcich

 

Medzinárodné letisko Ferenca Liszta v Budapešti sa snaží vylepšiť skúsenosti cestujúcich a optimalizovať svoju prevádzku implementáciou riešenia predvídateľnosti cestujúcich.

Platforma spoločnosti Veovo na analýzu toku cestujúcich sa spočiatku zameria na predchádzanie úzkym miestam, aby sa zlepšil tok cestujúcich, ako aj na efektívne prideľovanie zdrojov v bezpečnostných a odbavovacích priestoroch letiska.

Prediktívna analytika

Letisko Budapešť očakáva toto leto prílev cestujúcich a bude využívať údaje z viacerých pohybových senzorov a strojového učenia na pochopenie správania cestujúcich, predpovedanie vplyvu udalostí s cieľom prijímať informované a proaktívne rozhodnutia.

Zobrazia sa aj živé a predpovedané informácie o čase čakania v rade, aby cestujúcim poskytli presné informácie o očakávanom čase v rade, čím sa zníži stres a úzkosť pred cestou.

„Naším záväzkom je poskytovať našim zákazníkom služby na svetovej úrovni a neustále zlepšovať naše prevádzkové procesy,“ povedal István Szabó, hlavný riaditeľ služieb pre cestujúcich na letisku v Budapešti.

„Naša spolupráca so spoločnosťou Veovo ako technologickým partnerom je dôležitým aspektom tejto stratégie, ktorá nám umožňuje získať cenné poznatky, optimalizovať personálne obsadenie a zlepšiť skúsenosti na našich letiskových kontrolných stanovištiach.

Zdroj: https://www.smartcitiesworld.net/air-travel/budapest-airport-optimises-operations-with-machine-learning-8738