Letná škola Smart Cities 2018

Letná škola Smart Cities 2018

Na 4. konferencii Slovensko na ceste k Smart Cities, ktorú organizoval slovenský Smart Cities klub, mali účastníci možnosť oboznámiť sa v prednáške Jacoba Lundgaarda s tým, ako funguje Living Lab organizácie Gate 21 v meste Kodaň a aké prínosy bude mať pripravovaná Smart City Academy, na ktorej príprave sa podieľa aj slovenský Smart Cities klub. Uvedené aktivity a projekty sú určené nielen pre Dánsko, ale pre záujemcov – starostov a primátorov z celého sveta.

V rámci Letnej školy Smart Cities si mohli účastníci Letnej školy – primátori, zástupcovia krajskej samosprávy, predstavitelia štátnej správy – v praxi pozrieť, ako takýto Living Lab vyzerá, na čo slúži a čo prináša mestám – záujemcom o jeho služby. Odskúšali si tiež v praxi úvodnú hodinu Smart City Academy, na ktorej odštartovali diskusiu o výzvach v rámci slovenských Smart Cities. Načali sme témy ako regionálna stratégia a model mestskej spolupráce, riadenie na úrovni regiónov a miest, otázky financovania a spolupráce medzi mestami, firmami, akademickou sférou. Asi najzložitejšou bola otázka zmeny myslenia u všetkých spomenutých aktérov smerujúca k vzájomnej podpore a spolupráci.

Toto bol jeden z hlavných bodov programu Letnej školy a tieto témy nás sprevádzali a diskutovali sme o nich počas celého nášho pobytu. V rámci Letnej školy sa mohli účastníci oboznámiť so Škandinávskym prístupom k ochrane životného prostredia, prístupom k znižovaniu spotreby energií a vody, s novými technológiami na výrobu elektrickej energie z nefosílnych zdrojov, s ambicióznymi plánmi štátnej administratívy Dánska a Švédska, ale aj prístupmi samospráv pokiaľ ide o zvyšovanie kvality života občanov.

Vyzeralo to tak jednoducho, že nevdojak sa ponúkla otázka: „Prečo to takto nerobíme aj my? Prečo máme na všetko to obrovské množstvo pracovných skupín, stretnutí, schôdzí a rokovaní, ktorých výsledkom je často vyjasňovanie si kompetenčných sporov – tam, kde by sa žiadala skôr jasná línia: Povedať, čo je pri vytváraní Smart mesta a Smart regiónu úloha štátu, čo je úloha krajských samospráv, čo je úlohou samospráv miest, ako vytvárať funkčné mestské regióny, ktoré budú schopné efektívne riešiť projekty na regionálnej úrovni….ako do spolupráce zakomponovať tretí sektor, podnikateľský sektor, akademické a výskumné inštitúcie.

Stále sa nevieme vysporiadať s tým, že mnohé súčasné živé témy je potrebné riešiť horizontálne. Tento spôsob spolupráce sa nám nedarí. Tradične uprednostňujeme vertikálne riadiace štruktúry, ktoré nás navádzajú riešiť skôr kompetencie, ako problém samotný, nútia nás k úvahám, kto bude čo zastrešovať namiesto riešenia problému samotného.

Videli sme príklady, ako sa pri téme Smart Cities dokáže spojiť štát – ministerstvá so samosprávou, univerzitami, podnikateľským sektorom a neziskovými organizáciami – aby vytvorili štátnu koncepciu reprezentovanú jednou organizáciou, ktorá si dokáže stanoviť dlhodobý cieľ a podriadi stratégie naplneniu tohto cieľa. Nikto nehovorí o „konflikte záujmov“, nikto zo štátnych úradníkov nie je vystresovaný z toho, že má spolupracovať s podnikateľmi….

Hovoríme o organizácii State of Green, ktorú sme navštívili v Kodani. State of Green môže byť pre nás dobrým príkladom a cennou skúsenosťou. Organizácia, ktorá dokáže spoločne plniť štátne ciele – hlavným je zníženie výroby elektrickej energie z fosílnych zdrojov na nulu do roku 2050. Napĺňa však záujmy aj ostatných zúčastnených – pokiaľ ide o mestá – zameranie na znižovanie nákladov, zlepšenie dopravnej infraštruktúry, zníženie emisií, množstvo tuhého komunálneho odpadu, zlepšenie kvality života obyvateľov miest. Skrátka nepríde ani podnikateľský sektor – nové trendy zamerané na ochranu životného prostredia vyžadujú nové technológie, služby. Podarilo sa vytvoriť úplne nový – a dosť veľký – obchodný priestor. Dánsko je dnes vývojárom, producentom a významným vývozcom technológií na ochranu životného prostredia. Využíva nielen 500 miliónový trh Európskej únie, ale vyváža technológie aj do takých vyspelých krajín, akými sú USA aj Čína – to nie je preklep – aj Čína! Žiaden problém s nezamestnanosťou, absolventi škôl zostávajú pracovať doma v Dánsku, alebo vo Švédsku – naopak – prichádzajú zo sveta schopní, talentovaní mladí ľudia, ktorí tu nachádzajú uplatnenie.

Ľudia sa radi sťahujú na miesta, kde je vysoká kvalita života, kde je zaujímavá a slušne zaplatená práca a dobrá perspektíva. V prípade územia tzv. Veľkej Kodane tomu napomáha aj ďalšia nami navštívená organizácia – Copenhagen Capacity. Jej cieľom je podpora zahraničných investícií na už spomenutom území a podpora Smart riešení je jednou z ich priorít. Veľkorysé koncepty nového bývania, ako napríklad navštívená novobudovaná smart štvrť Nordhavn, sú v Kodani a v Malmö výsledkom plánovitého procesu – zmena lodenice, ktorá v Malmö skrachovala koncom minulého storočia z nedostatku zákaziek, vybudovanie komplexu bývania, administratívy, služieb – to všetko vzniklo z rozhodnutia mestských samospráv, rokovaniami, smelými plánmi – podporenými jedinečným projektom vybudovania Öresundského mosta, ktorý obe mestá spája – PPP projektu, ktorý bol splatený dávno pred stanoveným termínom.

Najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa a na mesto z bicykla…

Toto všetko sme sa dozvedeli a napokon aj videli v „priamom prenose“. Exkurziu po Kodani nám urobil bývalý primátor mesta – p. Asmus Kjeldgaard. Peši a aj loďou – ako sa patrí v tomto meste. V rámci projektu Green mobility nám nielen vysvetlil, ale aj ukázal jedinečný dopravný koncept, na základe ktorého dnes 40 % obyvateľov mesta dáva prednosť bicyklu na ceste do práce pred jazdou osobným vozidlom.

Pohľad na prudký rozvoj mesta Malmö, ktoré bolo kedysi mestom v tieni Kodane nám ponúkol samotný primátor mesta p. Kent Andersson, ktorý nás previedol reprezentačnými priestormi starej radnice, uviedol pre nás menej známe súvislosti úspešného rozvoja mesta a trpezlivo a dlho odpovedal na naše otázky. Prednášky potom pokračovali odbornými pracovníkmi a boli zamerané najmä na digitalizáciu mesta a znižovanie energetickej náročnosti mestskej IT infraštruktúry.

O tom, ako žije mesto Malmö, sme si urobili názor v rámci vyše dvojhodinovej cyklotúry spojenej s odborným výkladom. Je až neuveriteľné, aký veľký kus mesta – od historického centra, cez parky, bývalú priemyselnú časť, súčasnú univerzitnú štvrť, až po moderné sídlisko – sa dá za dve hodiny bicyklom absolvovať . Niet lepšieho spôsobu, ako precítiť pulzujúce mesto, akým je jazda na bicykli. Dokonca nám nevadilo, že aj trocha spŕchlo – sprievodca mal pršiplášte „po ruke“. Čo bolo dôležité – nikto z nás nepociťoval stres z dopravy. Skutočne sme sa pohybovali po bezpečných cyklotrasách. Jediné nebezpečenstvo hrozilo od ostatných cyklistov – nie celkom sme sa prispôsobili rytmu života na mestských cyklotrasách – ale veď: Odkiaľ máme mať skúsenosť? Tu sa nechodí na bicykli na výlet – títo ľudia idú do roboty „makať“ – a ľudia tam musia byť načas!

Zavŕšenie a zhodnotenie cesty – tak by sa dala nazvať návšteva najvyššej budovy v Škandinávii. Jedinečné architektonické dielo vyprojektované vynikajúcim španielskym architektom Santiagom Calatravom nás privítalo na najvyššom 54-tom poschodí. Tu, takmer medzi oblakmi, sme sa po záverečnej prednáške o histórii a perspektívach rozvoja mesta mohli trocha zamyslieť a utriasť si myšlienky. Vo vzájomnej diskusii účastníkov Letnej školy bol priestor povedať niečo o pocitoch účastníkov, o inšpirácii a úvahách, ako čo najlepšie zúročiť nové poznatky v našej praxi.

Letnú školu Smart Cities 2018 organizoval slovenský Smart Cities klub v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Kodani, s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, slovenského veľvyslanectva v Štokholme, švédskeho veľvyslanectva vo Viedni a partnerských švédskych organizácií, ktoré projekt dlhodobo podporujú.