Nórsko ako zdroj inšpirácie pre slovenské inteligentné mestá

Nórsko ako zdroj inšpirácie pre slovenské inteligentné mestá

Prezident Andrej Kiska pricestoval v pondelok 4.6.2018 na historicky prvú oficiálnu návštevu Nórskeho kráľovstva, na pozvanie Jeho Veličenstva kráľa Haralda V. Na stretnutí s nórskou premiérkou Ernou Solbergovou diskutovali o prehĺbení slovensko-nórskej spolupráce.

Slovensko môže v rámci fondov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu čerpať v rokoch 2014 až 2021 finančné prostriedky vo výške 113 miliónov eur. Podľa Solbergovej by mali zdroje z týchto fondov smerovať napríklad do inovácií, budovania inteligentných miest, spolupráce medzi nórskymi a slovenskými firmami či do modernizácie technológií.

Hlava štátu vystúpila so záverečným slovom aj na slovensko-nórskom podnikateľskom seminári zameranom na budovanie inteligentnej mestskej infraštruktúry. Kiska tu poznamenal, že Slovensko má skvelých inovatívnych ľudí. Ako príklad uviedol firmy Sygic alebo Eset, ktorých služby sú celosvetovo využívané. Prezident Andrej Kiska navštívil v stredu, počas tretieho dňa oficiálnej návštevy Nórskeho kráľovstva, centrum Bjerknes zamerané na výskum klímy a Media City Bergen, ktoré sa venuje inováciám v oblasti médií. Prezident zhodnotil, že Nórsko môže byť pre Slovensko inšpiráciou v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Vyjadril presvedčenie, že oficiálna návšteva Nórska pomohla otvoriť dvere novým príležitostiam pre podnikateľov zameraných na oblasť inovácií, a ponúkla možnosti aj pre výskumné a vývojové inštitúcie.

Za Smart Cities klub vystúpil na biznis seminári „Building Smarter Cities“ jeho predseda Miloslav Jurík. V rámci prezentácie informoval účastníkov seminára o aktivitách Smart Cities klubu na Slovensku a o pripravenosti podieľať sa na spoločných projektoch s Nórskymi partnermi a mestami. Následne rokoval o možnej podpore s pani Eli Bleie Munkelien, riaditeľkou Innovation Norway pre oblasť obchodných partnerstiev a EEA grantov. Nadviazal tiež kontakty s viacerými významnými partnermi pre projekty v oblasti Smart Cities. Cieľom rokovaní bolo upriamiť pozornosť nórskych partnerov na možnosti financovania inovácií a získanie partnerov na nórskej strane pre projekty smart cities na Slovensku.

Nasledujúci deň navštívila podnikateľská delegácia mestský úrad v Oslo, kde absolvovala prezentácie v oblasti zelených technológií a inteligentných riešení. Na spoluprácu mesta s podnikateľským sektorom a jeho podpore Startupovej komunity sa vo svojom vystúpení zameral Mr. Jørn Haanæs z organizácie Oslo Business Region.

Posledná časť štátnej návštevy prebehla v meste Bergen. Unikátnou bola návšteva Media City Bergen a stretnutia s aktérmi, ktorí sa na projekte aktívne podieľajú. Media City Bergen je príkladom spolupráce medzi mestom, univerzitou a súkromným sektorom a dnes predstavuje špičku v oblasti mediálnych služieb. Spoločnosti ako Storm Geo, Sixty AS či Vizrt pôsobiace v rámci Media City Bergen sú globálnymi technologickými lídrami vo svojej oblasti. Zároveň významne prispievajú k rozvoju mesta, čo potvrdil príspevok pána Dag Inge Ulsteina, komisára a podpredsedu miestnej správy mesta Bergen. Inšpiratívnou bola myšlienka snahy o vytvorenie startupovej kultúry v rámci mesta a mestského úradu. Ich cieľom je, aby mesto začalo myslieť ako Startup – inovatívne, tímovo naprieč rôznymi oddeleniami, s otvorenou mysľou pre nové riešenia a technológie, s cieľom vyššej kvality života pre svojich obyvateľov.

Je mnoho vecí, ktoré boli veľkou inšpiráciou pre účastníkov tejto krátkej návštevy prezidenta republiky v Nórsku. Dôležité teraz bude, ako sa tieto „otvorené dvere“ podarí využiť pri ďalšej spolupráci. Finančné podmienky prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu sú vytvorené. Na nás bude záležať, ako túto ponúknutú spoluprácu efektívne využijeme formou prípravy a realizácie spoločných projektov s nórskymi partnermi.