Mobilné parkovacie jednotky pre bicykle v Dubnici nad Váhom

Inteligentné parkovacie jednotky, ktoré rumunský startup v priebehu uplynulých dní nainštaloval na sídlisku Centrum I, dozaista mnohí občania zaregistrovali. Ide o pilotné modely, na základe ktorých samospráva v rámci európskeho projektu RAPTOR zisťuje, či by podobné riešenie pomohlo zlepšiť a podporiť bezpečnejšiu, udržateľnejšiu a pohodlnejšiu mikromobilitu v mestách.

Garáž poskytuje riešenie nielen pre tých obyvateľov, ktorí hľadajú miesto a priestor na dlhodobé uskladnenie bicykla, ale aj pre tých, ktorí chcú dopravný prostriedok uschovať hoc iba na pár hodín. Uskladnenie bicykla v mobilných jednotkách je jednoduché a cyklistovi poskytuje väčšiu ochranu pred jeho odcudzením. Úschova bicykla do garáže je možná prostredníctvom naskenovania QR kódu umiestneného priamo na mobilných jednotkách. Na garážach sa zároveň nachádzajú aj konkrétne pokyny, ktoré sumarizujú, ako pri úschove postupovať.

Mobilné jednotky cyklistom poskytujú dve možnosti úschovy – individuálne uskladnenie v samostatnej jednotke a uskladnenie pre viacero bicyklov v jednom prístrešku. V prípade druhej spomenutej možnosti (konkrétne garáže č. 1 a 6) je potrebné pri otváraní, ihneď po odomknutí aplikáciou, príklop pridržať a garáž následne otvoriť.

Testovaciu fázu, ktorá je bezplatná, budú môcť Dubničania využiť do 15.12.2023.

V súčasnosti poskytujú mobilné parkovacie jednotky 14 „parkovacích miest“, ktoré budú časom rozšírené o ďalšie dve miesta.

Zdroj: https://www.dubnica.eu/udalosti-v-meste/aktuality/vyskusajte-nove-garaze-na-bicykle-testovacia-faza-je-bezplatna-3149sk.html