Členské mestá SCK: Púchov, Senica, Lučenec, Prešov, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Lipany získali hodnotenie A+ veľmi zodpovedný obstarávateľ

Portál TRANSPAREX, ktorý prevádzkuje spoločnosť ProWise, a.s., udelil mestám SCK ocenenie ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2022, a to za výsledky v oblasti verejného obstarávania (ďalej VO) za uplynulý kalendárny rok v kategórii NAJLEPŠIE MESTÁ A OBCE. Certifikované nadpriemerné hodnotenie A+ – VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ, získala samospráva spomedzi 4 400 hodnotených verejných obstarávateľov, ktorí za rok 2022 zrealizovali verejné obstarávania. S celkovým počtom 81,1 bodov sa Púchov dostal medzi popredných 236 verejných obstarávateľov, hodnotenie A+ (rovnako ako Senica s 80,7 bodov, Lučenec s 79,89 bodov, Mesto Prešov s 79,66 bodov, Dubnica nad Váhom s 79,61 bodov, Považská Bystrica s 79,49 bodov, Lipany s 77,95 bodov) tak získalo len 1% verejných obstarávateľov. Podľa vyjadrenia portálu sa verejné obstarávanie v meste realizovalo profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky boli realizované výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávali ich transparentní a spoľahliví dodávatelia.

Verejné obstarávanie je možné chápať jednoduchšie aj ako obstarávanie všetkých tovarov a služieb, ktoré mesto potrebuje pre svoju činnosť. „Za hodnotený rok 2022 sme zrealizovali okolo 40 verejných obstarávaní. Bolo ich tak veľa z toho dôvodu, že sa Mesto Púchov zapája do viacerých projektov a značná časť verejných obstarávaní súvisela práve s investičnými akciami mesta. Je to ďalej aj obstarávanie prvkov na detské ihriská, výsadba drevín a zelene, nákup kancelárskych potrieb pre mestský úrad a, samozrejme, aj to, čo vidia ľudia zvonku, že sa robí za mesto, respektíve mestský úrad, to všetko sa obstaráva,“ vysvetlila prednostka MsÚ Púchov Iveta Brindzová, pod ktorej oddelenie verejné obstarávanie spadá. Prednostka MsÚ prejavila radosť nad získaným ocenením, ktoré je dôkazom toho, že Mesto Púchov pristupuje k verejnému obstarávaniu zodpovedne a robí to hospodárne, čo znamená, že finančné prostriedky mesta sa šetria: „Verejné obstarávanie si robíme sami, priamo na mestskom úrade, internými kapacitami, čím sa chcem poďakovať kolegyniam Lenke Koncovej a Lucii Pastorkovej. Teší ma, že si väčšinu verejných obstarávaní zvládneme urobiť sami, a to aj preto, že celý proces je veľmi náročný a komplikovaný.“

V TOP 50 v kategórii zodpovedný obstarávateľ sa umiestili tieto členské mesta SCK: Púchov, Senica, Lučenec, Prešov, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Lipany

Gratulujeme členským mestám SCK za toto ocenenie v procesu verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie  inštitúcií v očiach občanov a celého Slovenska.

Zdroj: https://www.puchov.sk/mesto-puchov-ziskalo-hodnotenie-a–velmi-zodpovedny-obstaravatel–oznam/mid/408320/.html#m_408320

https://senica.sk/clanok/ziskali-sme-ocenenie-zodpovedny-verejny-obstaravatel-za-rok-2022

https://www.transparex.sk/hodnotenie-obstaravatelov?page=3&category=4