Partizánske a Zlín chcú spolupracovať na riešení územného rozvoja

Partizánske a Zlín plánujú spolupracovať na riešení výziev v oblasti územného rozvoja. Dvojica miest s baťovskou tradíciou chce aktivity financovať z projektu, na ktorý bude žiadať fondy Európskej únie. Dohodu o spolupráci partnerov na projekte a spoluúčasť mesta schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom na svojom rokovaní koncom septembra.

Projekt počíta s rozvojom partnerstva miest s dôrazom na riešenie spoločných výziev v oblasti územného rozvoja a efektivity verejnej správy. Zameria sa i na odstránenie administratívnych bariér, ktoré doteraz bránili spolupráci oboch miest na konkrétnych projektoch a aktivitách. Výsledkom aktivít majú byť okrem iného i spoločné cezhraničné projekty či podklady na tvorbu urbanistických nástrojov. Samosprávy chcú na aktivity čerpať financie z programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027. „Naším cieľom je získať zdroje na to, aby sme spoločne prepojili mestá pri príprave výziev do ďalších desaťročí. Chceme jasne definovať to, čo nás spája vo väzbe na urbanizmus, územný rozvoj s prepojením skúseností aj v oblasti budovania otvorenej a transparentnej občianskej spoločnosti,“ načrtol primátor Jozef Božik. Mestá sa chcú podľa neho zamerať hlavne na urbanizmus, architektúru a definovanie rozvojových téz pre brownfield v Partizánskom, nielen pre mestskú časť Centrum – Baťovany, ale celé mesto. „Zlín hovorí, že by chceli definovať víziu na celé 21. storočie, my hovoríme o tom, že ju chceme na najbližších 25 rokov, možno do roku 2050. Bude potrebné, aby sa stretli odborníci, urbanisti, architekti, ale aj ľudia, ktorí sa v tomto priestore angažujú a majú o túto tému záujem,“ priblížil.
Celkový rozpočet projektu je 262.493,47 eura, z toho rozpočet pre mesto Partizánske predstavuje 104.075,16 eura. Spolufinancovanie je vo výške ôsmich percent z oprávnených výdavkov.

Zdroj: https://www.partizanske.sk/?id_menu=0&module_action__95386__id_ci=495942#m_95386