Moderná mestská mobilita je efektívna, integrovaná, úsporná, ekologická a bezpečná

Dňa 25.5.2022 sa uskutočnil už druhý ročník konferencie Smart City Summit – SME na ceste ku Smart Cities sa venoval téme Moderné trendy v mestskej mobilite. Zorganizovali ho Smart Cities Klub (SCK) a denník SME.

Zvolený termín podujatia 25. máj je sviatkom svätého Urbana, čo v pranostikách znamená kľúčový dátum pre vinohradníkov v súvislosti so zrážkovou činnosťou a jej vplyvom na úrodu. Päť rokov trvajúci zber dát jedným holandským nadšencom cyklistiky ako alternatívnej formy dopravy ukázal, že v skutočnosti prší len 8 % dní.

Aj túto zaujímavú informáciu predniesol prostredníctvom telemostu sympaticky vecný prezident Európskej cyklistickej federácie (ECF) Henk Swarttouw na margo častej výhrady proti presadnutiu z auta či verejnej dopravy na bicykel.

Rotterdam zničený bombardovaním počas II. svetovej vojny naprojektovali a nanovo postavili pre autá. Široké cesty a veľké podzemné parkoviská sa vtedy javili ako najlepšie riešenie. Po dvoch desaťročiach však prišlo „vytriezvenie“ a odvtedy sa pol storočia snažia zmeniť stav v prospech alternatívnej dopravy, najmä cyklistiky. Čo ich pomklo k zásadnej zmene vnímania?

„Očakávaná dĺžka dožitia je v Rotterdame významne nižšia ako holandský priemer a výdavky na liečbu civilizačných chorôb podstatne vyššie,“ vysvetlil Henk Swarttouw.

V bratislavskom hoteli Gate One sa diskutovalo o moderných trendoch v mestskej mobilite a inšpirácie získavalo viac ako sto zástupcov samospráv, štátnych ustanovizní, ďalších verejných inštitúcií, podnikateľského prostredia vrátane entrepreneurov a startupistov, ale aj občianskych aktivistov, networkerov a novinárov.

Príklady a vzory z Holandska

Svet sa nezastavil ani pod vplyvom formatívnych fenoménov z ostatného obdobia: pandémie, ekonomickej recesie, vojenských agresií, utečeneckých vĺn, klimatickej krízy. Naopak, tlak na znižovanie nepriaznivých dopadov dopravy a zvyšovanie jej efektivity, trvalej udržateľnosti a bezpečnosti silnie. V mestách ešte vypuklejšie, lebo doprava má veľký dopad na kvalitu života obyvateľov a je vplyvným prvkom fungovania a miery spokojnosti nielen v rozsiahlo suburbanizovaných aglomeráciách.

Vedeli ste, že prejdenie 10 km autom v Londýne dnes trvá v priemere až 36 minút? Toľko skloňované spomalenie dopravy v mestách sa teda v podstate už deje, zväčša vynútene pre kolóny, zostávajú však aj faktory ako hlučnosť či produkcia emisií.

„Všetci nadávajú na zápchy, keď však sedia v aute, zabúdajú si uvedomiť, že aj oni sú súčasťou tohto problému, nie obeťou,“ podotkol Henk Swarttouw.

Bazálny význam pre zlepšovanie stavu má smart mobilita, ktorá je impulzom a hybnou silou ďalšieho rozvoja miest. Aký prístup volia metropoly, ktoré sú európskym etalónom modernej dopravy, a ako spolupracovali s ďalšími zúčastnenými relevantnými zložkami pri tvorbe a realizácii dopravných projektov? Aj tým sa v otváracom bloku Smart Cities Summitu zaoberal Rastislav Cenký, generálny riaditeľ sekcie stratégie dopravy príslušného rezortného ministerstva.

Vyznenie celkovo už 8. ročníka konferencie z portfólia SCK umocnila osobná prítomnosť veľvyslankyne Holandského kráľovstva na Slovensku Gabrielly Sancisi.

Krajina tulipánov je dlhodobo popri škandinávskych štátoch jedným z hlavných vzorov a zdrojov poznatkov i podnetov pre členov SCK, a to práve vo sfére mestskej mobility, obzvlášť cyklodopravy. V sekcii Inšpirácie zo sveta zastupoval Holandsko aj Mark Pruijssen zo spoločnosti Falco. Popísal realizáciu tzv. Mobility Hubov, primárne inovatívneho parkovania osobných aj zdieľaných bicyklov.

Novým členom SCK je Partizánske, prepojenie na ZMOS

Predseda SCK Miloslav Jurík v úvode oznámil, že 23. členom (vrátane piatich krajských sídel a jedného vyššieho územného celku) sa stalo mesto Partizánske. Činnosť občianskeho združenia sa momentálne cez jeho členov premieta do životov viac ako 1,5 milióna obyvateľov Slovenska.

Až 95 % miest a obcí vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc spája Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Zhodou okolností sa len jeden deň pred konferenciou Smart City Summit stal na sneme ZMOS predsedom na nasledujúce štyri roky Jozef Božik – primátor Partizánskeho…

„Dávnejšie som – bez ohľadu na to, či ma napokon zvolia za predsedu ZMOS – deklaroval ambíciu, aby sa vzťah Partizánskeho so Smart Cities Klubom posunul na inštitucionalizovanú úroveň. Ako človek, primátor a teraz aj predseda ZMOS chcem spájať ľudí a organizácie a v záujme ich napredovania využívať potenciál, ktorý je v spolupráci vždy obsiahnutý. Každé členstvo takéhoto typu prináša pridanú hodnotu,“ povedal Jozef Božik.

Memorandum o spolupráci s Cyklokoalíciou

Slávnostný podtón mal aj podpis memoranda o kooperácii medzi SCK a OZ Cyklokoalícia reprezentovaným jeho prezidentom Danom Kollárom. Ten bol zároveň spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja i šéfom Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozefom Viskupičom a cyklokoordinátorkou z neziskovky Krajská inovačná rozvojová agentúra Trnava (KIRA) Silviou Prokopovou jedným z panelistov slotu pod názvom Od aktivizmu k manažmentu.

„Do funkcie som išiel s víziou, že cyklodoprava bude tvoriť minimálne 10 % našej modálnej schémy. Odborníci mi okamžite tvrdili, že realistické sú len 2 – 3 %. Napriek tomu zotrvávam pri mojom odhodlaní,“ skonštatoval Jozef Viskupič.

Trnave ako krajskému sídlu s penetráciou cyklodopravou značne nad slovenské pomery zatiaľ chýba takmer stovka z naplánovaných 120 km ucelenej siete cyklotrás v rámci mesta. Do budúcnosti sú zamýšľané aj ako napojenie na cyklotrasy z okolitých obcí.

„Keď sa dnes ľudia bežne presúvajú aj na vzdialenosť 300 metrov autom, ani nesnívajme o tom, že absolvujú na bicykli 15 – 20 kilometrov cestou do práce, školy alebo obchodu,“ glosoval Dan Kollár.

Nevyhnutným a občas, žiaľ, opomínaným prvkom tejto formy smart mobility predovšetkým po pribudnutí „gamechangeru“ v podobe e-bikov je výstavba a vytváranie pridruženej infraštruktúry (nabíjačky, stojiská, dopravné a orientačné značenie, respektíve prehľadové a notifikačné aplikácie).

Aj touto sekciou konferencie erudovane, briskne a šarmantne sprevádzal Jaroslav Kacer. Český expert SCK opakovane upriamil pozornosť na potrebu čo najjednoduchších integrovaných systémov verejnej dopravy nad rámec jej rôznych módov, zahrnutých subjektov a predovšetkým municipalít, ktorých je u nás 10-násobne viac ako v Holandsku či Dánsku. Heslo dňa znelo: One Ticket, jednotný a prenosný elektronický odbavovací systém.

Bývalý námestník primátora Brna vyzdvihol aj dôležitosť toho, aby sa všetky verejné softvéry a aplikácie dali jednoducho integrovať bez ďalších nákladov a vlastníkmi dát boli samospráva či štát, ktoré ich budú zdieľať v open forme. Dodal, že toto by malo byť súčasťou nových vyhlasovaných verejných zákaziek a tiež dotácií a grantov.

Dáta nekončia v odpade

Riešenia pre inteligentnú dopravu predstavili projektový manažér ArcGEO Martin Mikuš, Smart City Ace teamleader Asseco Central Europe Patrik Břečka a CEO Citya Dominik Janík. Účastníci konferencie sa napríklad dozvedeli, že dopravné dáta môžu na dôvažok k svojej hlavnej činnosti zhromažďovať autá na zvoz odpadu. Zaujala aj informácia z pilotnej praxe, že trendovou flexibilnou dopytovou zvozovou dopravou typu 8+1 (mikrobusy) do centrálnej oblasti sa zložitejšie obsluhujú lokality s prímestskými komunikáciami bez vzájomného prepojenia vinou členitého terénu. Toho sa týkala otázka z pléna položená cez Slido.

Vodík ako čisté palivo pre mestá z viacerých uhlov pohľadu prezentovali predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Ján Weiterschütz, managing director Mobility & innovation production János Onódi a Innovation Lifecycle Officer – Innovation Hub East, EIT Urban Mobility Marián Nič.

Mestský autobus na vodíkový pohon má ultranízku spotrebu 3,2 kg na 100 km, dojazd 400 km na plnú nádrž a ľahkú kompozitnú karosériu, ktorá predlžuje životnosť odbremeneného asfaltu.

Nie náhodou práve tu odznelo volanie po verejných súťažiach so zadaniami, ktoré obsahujú a pri posudzovaní zohľadňujú parametre vedúce k celistvému kontextu namiesto zotrvačne vytváraného a v súčasnosti už nepostačujúceho čiastočného obrazu.

Inšpirácie i financie od štátu

Charakteristika smart v spojení s mobilitou neznamená len najmodernejšie technológie. Ide skôr o inovatívne myslenie, nové prístupy, zmenu návykov či vhodné plánovanie a implementáciu. Akú inšpiráciu a možnosti v tejto oblasti poskytujú samosprávam vládne strategické dokumenty? Pri ich počte sa v nich zložito orientuje: Plán obnovy a odolnosti SR, európske operačné programy, koncepcie jednotlivých ministerstiev…

V záverečnej časti pod názvom Inšpirácie i financie od štátu a už pod kompetentným a pohotovým moderátorským vedením Evy Frantovej, redaktorky ekonomického magazínu Index a denníka SME, práve o tejto problematike hovorili riaditeľ odboru inovácií a smart agendy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Juraj Hošták, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik, národný cyklokooordinátor na Ministerstve dopravy SR Peter Klučka, ktorý prišiel na konferenciu na bicykli, a online zo služobného pobytu v zahraničí predseda Úradu pre verejné obstarávanie SR Peter Kubovič, ktorý apeloval: „Potrebujeme stabilitu právneho prostredia v tejto oblasti, aby úradníci mohli venovať energiu samotnému zmyslu verejných obstarávaní, nie procesu vedúcemu vinou neustálych zmien pravidiel k chybovosti.“

Diskusiou sa znova prelínala téma verejného obstarávania, ktoré nie je primárne založené na najnižšej cene. Najmä pri inteligentných riešeniach sa totiž práve najnižšia cena môže v konečnom dôsledku ukázať ako najvyššia pri zohľadnení pomeru s dosiahnutou hodnotou a posúdení celkového prínosu samotného výsledku i jeho dopadov – napríklad potreby dodatočných investícií.

Každoročná konferencia Smart City Klubu prostredníctvom vysokej spoločenskej i odbornej úrovne, zásluhou počtu priamych aj online účastníkov a aj vďaka množstvu rôznorodých inšpiratívnych podnetov, nových kontaktov a pochvalných odoziev potvrdila zmysluplnosť takýchto aktivít. SCK preto už teraz – opäť v súčinnosti s denníkom SME – rozbieha prípravu budúcoročného pokračovania.