Od východu na západ. Klub inteligentných miest sa rozrastá

Zo skúseností najinovatívnejších slovenských samospráv teraz budú môcť čerpať ďalšie dve mestá. Novými členmi Smart Cities Klubu sa stali Púchov a Lipany. Organizácia svojim členom ponúka platformu, vďaka ktorej dokážu vytvárať kvalitnejšie projekty, čerpať z databázy medzinárodných odborníkov, efektívnejšie využívať finančné zdroje a v konečnom dôsledku zlepšovať život vo svojom meste.

„Dobré mesto je také, ktoré sa vie postarať o rodiny, ktoré v ňom žijú. Ak v ňom žijú spokojne a dobre, mesto a komunita plnia svoj účel. Práve preto sme sa rozhodli zapojiť do aktivít Smart Cities Klubu – veríme, že odborná základňa združenia ako aj výmena skúseností s kolegami z iných miest nám pomôžu nájsť tie najlepšie spôsoby, ako využiť prednosti nášho mesta, skĺbiť ich s inovatívnymi technológiami a v konečnom dôsledku spraviť z Púchova mesto, v ktorom sa oplatí založiť si rodinu,“ hovorí primátorka okresného mesta na Považí Katarína Heneková.

S ďalším rozvojom svojho mesta počíta i primátor Lipian Vladimír Jánošík. Šarišské mestečko má za sebou úspešný rok, keď sa mu podarilo vo vlastnej réžii pripraviť infraštruktúru pre výstavbu rodinných domov, dokončiť prístavbu materskej školy a pustiť sa do rozširovania priemyselného parku. Vytvorili tiež podmienky pre spustenie nového aquaparku. V pláne sú opravy miestnych komunikácií, ale i podpora cyklodopravy, či rozšírenie rekreačných možností v meste. „Pri plánovaní našich investícií myslíme na budúcnosť. Uvedomujeme si, že moderné mesto nie je len otázkou financií – všetko, čo budujeme, musí byť v kontexte a dávať širší zmysel,“ vysvetľuje primátor šesťapoltisícového mesta v okrese Sabinov.

Púchov i Lipany veria, že vďaka členstvu v Smart Cities Klube dokážu v mnohých prípadoch preskočiť fázu pokusov a omylov a vďaka skúsenostiam ostatných členov a odborných poradcov si dokážu rovno zvoliť overené najlepšie riešenia.

„Členstvom v Smart Cities Klube sa Púchov i Lipany dostali do spoločnosti rovnako zmýšľajúcich miest, ktorým záleží na kvalite života pre ich obyvateľov. Ponúkneme im nielen inovatívne nápady v rámci verejnej správy, ale i návody, ako čo najrýchlejšie a najlepšie pretaviť plány v oblasti životného prostredia, dopravy, či ľudských zdrojov do praxe. Tešíme sa, že s novými členmi zároveň do klubu prichádzajú ich jedinečné vlastné skúsenosti, ktoré zase pomôžu ostatným členom,“ hovorí predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.

Smart Cities Klub je neformálna platforma, ktorá vznikla s cieľom sústrediť skúsenosti a odborné zázemie v oblasti budovania inteligentných miest. Svojim členom pomáha s prípravou projektov určených na zvyšovanie kvality obyvateľov. Už dnes má členské mestá na celom Slovensku – od krajských metropol ako Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice či Prešov, cez rad okresných miest od Hlohovca až po Michalovce; plnohodnotným členom je dokonca i Banskobystrický samosprávny kraj.

Smart Cities Klub vznikol ako výsledok viac ako 20-ročnej spolupráce so samosprávami na celom Slovensku. Ponúka im priestor na výmenu skúseností, nápadov i konkrétnych krokov pri tvorbe vízií a ich premene na realitu, organizuje workshopy a zabezpečuje metodické vedenie. Čerpá aj z intenzívnej spolupráce s viacerými odborníkmi a zahraničnými partnermi, napríklad nórskou sieťou Smart Cities Norway Network či ďalšími organizáciami vo Švédsku, Dánsku, Holandsku alebo v ostatných krajinách V4.