Spolupráca s komorou architektov môže pomôcť slovenským smart mestám zvyšovať kvalitu

Slovenské mestá sa pri návrhoch a realizácii inteligentných riešení budú môcť oprieť o ďalšiu silnú odbornú podporu. Ešte vyššiu kvalitu by mala budúcim projektom priniesť spolupráca samospráv, združených v Smart Cities Klube, so Slovenskou komorou architektov. Obe inštitúcie podpísali Memorandum o spolupráci a dohodli sa, že si budú poskytovať všetku súčinnosť, potrebnú pri vytváraní a rozširovaní konceptu inteligentných miest.

„Koncept smart miest a zlepšovanie kvality života ich obyvateľov zahŕňa viacero oblastí a architektúra je jednou z tých dôležitých. Aj preto sa veľmi tešíme, že budeme užšie spolupracovať s tými najlepšími odborníkmi, združenými v Slovenskej komore architektov a že sa budeme pri ďalších projektoch môcť oprieť už aj o ich dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti,“ povedal predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík pri podpise memoranda.

Cieľom je stále zlepšovanie

Obe inštitúcie si od spolupráce sľubujú zlepšenie súčasného stavu.  „Veríme, že aj táto spolupráca nám pomôže zabojovať s častým neduhom, keď sa mnohé projekty napokon realizujú v nižšej kvalite, než pôvodne navrhovali architekti. Trpí tým ich životnosť a udržateľnosť. K vyššej inovatívnosti a kreativite by mali prispieť aj architektonické súťaže, ktoré už viaceré mestá Smart Cities Klubu využívajú a ktoré chceme ešte viac podporovať,“ dodal M. Jurík.

Slovenská komora architektov podporuje rozvoj kvalitnej architektúry a stavebnej kultúry, ako aj tvorbu harmonického a zodpovedného prostredia. Ako samosprávna stavovská organizácia s preneseným výkonom štátnej moci reguluje výkon architektonického povolania a podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu.

„Inteligentné mestá sú moderný trend a aj zo skúseností v zahraničí vidíme, že tento koncept sa zohľadňuje už pri plánovaní všetkých mestských zásahov. Sme radi, že aj vďaka spolupráci so Smart Cities Klubom budeme mať jednak šancu ovplyvňovať podobu slovenských miest a jednak sami budeme môcť čerpať z bohatých skúseností a medzinárodných kontaktov združenia smart miest,“ povedal predseda Slovenskej komory architektov Iľja Skoček.

Súťaže, vzdelávanie i lepší dohľad

Spolupráca nadobudne konkrétnu podobu napríklad pri podpore prípravy diel autorizovanými architektmi a krajinnými architektmi v mestách a obciach na Slovensku ako aj pri podpore architektonických súťaží návrhov. Tento krok by mal prispieť k zvýšeniu kvality a inovatívnosti riešení.

Obe združenia budú spoločne presadzovať aj dohľad autora  pri realizácii diel, podporu pozície autora a dodržiavanie projektovej dokumentácie. Dnes totiž mnohé projekty začínajú s precízne vypracovanými architektonickými návrhmi, v ktorých každý detail dáva zmysel, no diela sa napokon z rôznych príčin realizujú v nižšej kvalite. Autori navyše často vidia až ich konečnú podobu, pričom inovatívne riešenia nekvalitnou realizáciou dokážu veľmi utrpieť.

Praktickým výsledkom spolupráce by mal byť aj tlak na použitie metód verejného obstarávania orientovaných na kvalitatívne parametre už v štádiu návrhu, s cieľom využiť potenciál moderných technológií a postupov pri príprave a realizácii stavieb. Obe inštitúcie  plánujú spoločne konzultovať a pripravovať strategické dokumenty.

Veľmi dôležitou súčasťou spolupráce je aj vzdelávanie – či už ide o profesijné vzdelávanie architektov v rámci programov komory, spolupráca pri Letnej škole Smart Cities, študijnom pobyte, ktorý čaká už 14. ročník, alebo Smart Cities Academy, sérii workshopov a školení, ktoré v spolupráci s domácimi a zahraničnými expertmi organizuje Smart Cities Klub.