Senica rozšíri klub inteligentných miest, na Záhorie prináša inovácie

Inteligentné riešenie dopravy, zefektívnenie parkovania a zvýšená bezpečnosť – to sú hlavné priority, na ktoré sa chce mesto Senica zamerať moderným a inovatívnym spôsobom. Pomôcť so zavádzaním smart technológií a hľadaním postupov na ďalšie zlepšovanie kvality života jej má aj členstvo v Smart Cities Klube. V združení inteligentných miest nájde metropola Záhoria platformu na výmenu skúseností, prístup k domácim či zahraničným odborníkom, no i návody ako inovácie zavádzať efektívne.

„Smart riešenia majú ambíciu uľahčiť a zjednodušiť život nielen občanovi, ale aj samospráve ako takej, preto sa snažíme inteligentné technológie zapájať do investičných projektov Senice. Stalo sa tak napríklad už v prípade nového vlani otvoreného Múzea Senica, ktoré sa vďaka využitiu interaktívnych technológií pri inštalácii jednotlivých expozícií radí medzi najmodernejšie a nielen na Slovensku. Ďalšie smart riešenie by ste v Senici našli na cyklotrase, ktorej nočné osvetlenie vyriešilo zakomponovanie automatických solárnych svietidiel. V súčasnosti je jedným z najväčších problémov, ktoré Senicu ťažia, hustota dopravy. Žiaľ, potrebný obchvat je v nedohľadne – ako mesto naň nemáme reálny dosah. To však neznamená, že sa o zlepšenie situácie nemôžeme postarať aj sami,“ hovorí primátor Senice Martin Džačovský. Mesto už uspelo s projektom Smart plánu Senica, ktorý počíta so zavedením inteligentných prvkov do dopravných riešení. Radnica si od nich sľubuje lepšiu priepustnosť hlavnej mestskej križovatky, zvýšenie bezpečnosti chodcov i informovanosti vodičov.

Overené postupy pomáhajú

Plány Senice pri zlepšovaní kvality života sa však nekončia pri doprave. Vďaka členstvu v Smart Cities Klube teraz môže toto okresné mesto na severe Trnavského samosprávneho kraja využívať vedomostnú bázu a množstvo skúseností, ktoré už nazbierali ostatní členovia. Nemusí tak pri každom projekte či investícii začínať od nuly.

„Senici ako novému členovi môžeme ponúknuť moderné a najmä overené a odskúšané postupy, tipy a návody, ako inovatívne nápady čo najskôr a najefektívnejšie pretaviť do reality. Tešíme sa, že prinesú novú energiu a myšlienky a spoločne budeme môcť pracovať na zvyšovaní kvality života v obciach a regiónoch, ktoré sa do činnosti nášho klubu zapájajú,“ hovorí predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.

Dôraz na vzdelávanie

Klub miest, ktorým záleží na inteligentných riešeniach, vznikol ako neformálna platforma s cieľom sústrediť skúsenosti a odborné zázemie. Dnes na Slovensku združuje krajské metropoly ako je Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice či Prešov, ale i okresné mestá od Hlohovca až po Michalovce. Plnohodnotným členom je i Banskobystrický samosprávny kraj.

Smart Cities Klub je prirodzeným vyústením viac ako 20-ročnej spolupráce so samosprávami na celom Slovensku. Veľkou devízou je však jeho cezhraničná sieť – klub intenzívne spolupracuje s odborníkmi a partnermi, napríklad nórskou sieťou Smart Cities Norway Network a ďalšími organizáciami vo Švédsku, Holandsku, Dánsku alebo ostatných krajinách V4. Členské samosprávy klub využívajú na výmenu skúseností, nápadov i konkrétnych krokov pri tvorbe vízií a ich premene na realitu. Smart Cities Klub klade veľký dôraz na vzdelávanie, na konferenciách a workshopoch oboznamuje svojich členov s najnovšími poznatkami a poskytuje im metodické vedenie.

Letné školy ukazujú prax zo zahraničia

Na zástupcov Senice, ako aj ďalších členských miest už čoskoro čaká aj pokračovanie Letnej školy Smart Cities. Klub pre svojich členov už trinásť rokov pripravuje sériu krátkych a intenzívnych študijných pobytov, na ktorých sa predstavitelia slovenských miest chodia inšpirovať konkrétnymi inšpiratívnymi príkladmi z praxe v moderných mestách s vysokou kvalitou života.

„Takéto Letné školy považujeme za veľmi efektívny spôsob ako načerpať inšpiráciu a spoznať konkrétne návrhy a riešenia, ktoré už niekde úspešne fungujú. Zároveň predstavujú potenciál pre rozvoj medzinárodnej spolupráce a prípravu spoločných inovatívnych projektov slovenských a zahraničných miest,“ vysvetľuje M. Jurík projekt, pripravovaný v spolupráci so zahraničnými odbornými partnermi klubu a v posledných rokoch aj s  Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvami SR v jednotlivých krajinách.

Minulé Letné školy už inšpirovali viacerých primátorov a výsledky ich návštev v zahraničí už dnes môžeme vidieť vo viacerých slovenských mestách v podobe konkrétnych realizovaných či pripravovaných projektov a organizačných opatrení.

Letná škola Smart Cities 2019

Letná škola Smart Cities 2018

Letná škola Smart Cities 2017